Spring navigation over
Indhold start

Bedre overblik over offentlige støttemuligheder

Dato02.02.2015
Nummer446

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der findes mange forskellige offentlige støtteordninger. Det er svært for virksomhederne at få overblik over disse ordninger samt finde ud af hvilke, der er relevante for dem.
På Erhvervsstyrelsens ”vækstguide” findes en oversigt over offentlige støtteordninger, men virksomheder oplever, at det svært at få et overblik over, hvilke muligheder er der relevant for den enkelte virksomhed. Oversigten forekommer derudover ikke fuldt opdateret.

Desuden er ansøgningsskemaerne meget forskellige.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at:

1. Der gives et bedre overblik over mulighederne for offentlig støtte på vækstguiden. Her skal der tages udgangspunkt i virksomhederne og indholdet skal hele tiden være opdateret Vækstguiden kan med fordel være fuldt integreret med Mit Virk, så virksomheder automatisk får vist de relevante tilbud. Ansøgningsskemaerne bør ensrettes på tværs af myndigheder og genanvende data fra Mit Virk. Endelig bør der indføres en række fælles principper, som ordningerne skal overholde:

A) Formål - Formålet med støtteordningen skal fremgå tydeligt
Videoreferencer kan effektivt visualisere formål og relevans for virksomheden. Virksomhedscases bør anvendes til at beskrive værdien for potentielle ansøgere.

B) Kapacitet - Virksomheden skal let kunne finde information om ordningens kapacitet
Det samlede årlige budget samt max beløb pr. støttede projekt skal tydeligt fremgå. Det samlede antal ansøgere skal tydeligt fremgå samt hvor stor en andel af ansøgerne, der kan forventes at modtage støtte.

C) Kriterier - Det skal tydeligt fremgå, hvilke krav der stilles til virksomheden
Man skal let kunne finde de kriterier der stiller til virksomheden. Målgruppen skal være klart defineret.

D) Ansøgning - Ansøgningsprocessen skal være enkel og let tilgængelig
Virksomheden skal kunne anvende en elektronisk guide til ansøgningsprocessen. Virksomheden skal kunne anvende en enkelt formular og få bilag for at lette ansøgningsprocessen. Ansøgningsskemaerne bør strømlines og ensartes på tværs af ordninger/puljer.

E) Vejledning - Virksomheden skal have mulighed for at søge midler og få vejledning på både dansk og engelsk
Ansøgningsmateriale skal både fremgå på dansk og engelsk, så virksomheden får så let som muligt ved at søge midler. Der skal tydeligt fremgå en kontaktperson, som skal være tilgængelig i dagstimerne ved eventuelle spørgsmål.

F) Transparens og feedback
Det anbefales, at der indføres en form for Trustpilot, så tidligere brugere kan liste deres erfaringer og vurdering af den pågældende pulje/ordning til gavn for andre virksomheder på en transparent måde

2. Desuden bør vækstguiden tænkes ind i oplysninger til nystartede virksomheder, så de guides hen til vækstguiden efter oprettelse af virksomhed.

Yderligere

Vækstguiden giver overblik over offentlige støtteordninger

Besvaret i februar 2017

Forslaget gennemføres delvist.

Find Støtte (tidligere Vækstguide) er etableret i et samarbejde mellem en lang række ministerier, Danske regioner og EU. Find Støtte er i dag en integreret del af startvaekst.virk.dk. Indholdet på portalen stammer fra en lang række myndigheder. Find Støtte udvikles og administreres af Erhvervsstyrelsen.

Regeringen deler ambitionen om at øge brugervenligheden af Find Støtte, så oplysningerne i højere grad er tilpasset virksomhedernes behov. Virksomhedsforums anbefalinger er derfor relevante bidrag til udmøntningen af regeringsgrundlaget, der anfører, at regeringen vil forenkle erhvervsfremmesystemet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder, samtidig med at der er fokus på kvalitet og effektivitet.

Ift. Virksomhedsforums delforslag om at ensrette ansøgningsskemaerne vil dette forsøges i det omfang, det er juridisk/teknisk muligt, idet ansøgningsskemaerne går på tværs af nationale puljer, EU strukturfondsmidler, Socialfondsmidler, lånefinansiering i Vækstfonden mv.

Det bemærkes, at tilskudsordningerne generelt har ophæng i forskellig lovgivning, herunder EU-lovgivning med særskilte krav om ansøgningsform og rapportering, der er IT-understøttet i en række forskelligartede systemer, hvorfor forbedringer i brugervenligheden vil skulle implementeres trinvist.

Forslaget er implementeret i 2017.

Portalen ”Find Støtte” (tidligere Vækstguide) er etableret i et samarbejde mellem en lang række ministerier, Danske regioner og EU. Find Støtte er i dag en integreret del af startvaekst.virk.dk. Indholdet på portalen stammer fra en lang række myndigheder. Find Støtte udvikles og administreres af Erhvervsstyrelsen.

Regeringen deler ambitionen om at øge brugervenligheden af Find Støtte, så oplysningerne i højere grad er tilpasset virksomhedernes behov. Virksomhedsforums anbefalinger er derfor relevante bidrag til udmøntningen af regeringsgrundlaget, der anfører, at regeringen vil forenkle erhvervsfremmesystemet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder, samtidig med at der er fokus på kvalitet og effektivitet.

Det bemærkes, at tilskudsordningerne generelt har ophæng i forskellig lovgivning, herunder EU-lovgivning med særskilte krav om ansøgningsform og rapportering, der er IT-understøttet i en række forskelligartede systemer, hvorfor forbedringer i brugervenligheden vil skulle implementeres trinvist.