Spring navigation over
Indhold start

Nemmere ansættelse af EU-Borgere, som har ret til at arbejde i Danmark

Dato02.02.2015
Nummer445

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

EU borgere, som tager til Danmark for at arbejde for danske tech-virksomheder finder processen med at få danske dokumenter meget bureaukratiske, ufleksible og tidskrævende.

Forslag

Det ville være en fordel, hvis man kunne søge om alle relevante dokumenter via én hjemmeside, som skulle fungere som en ”one stop shopping hjemmeside”. De forskellige dokumenter skal kunne tilsendes elektronisk til medarbejderen. International House Copenhagen har muliggjort ”one stop shopping” for dokumenterne, men det er kun tilgængeligt for virksomheder i de involverede kommuner på Sjælland. Denne mulighed bør udbredes til resten af landet.

Yderligere

Da denne gruppe faktisk har ret til at arbejde og opholde sig i Danmark, er lovændringer ikke nødvendige.

Virksomhedsforum har i december 2012 stillet forslag om, at bl.a. ”al væsentlig information og centrale ansøgningsblanketter fra danske myndigheder til udenlandske arbejdstagere/virksomheder samles på én hjemmeside - hjemmesiden for ICS centrene” (http://enklereregler.dk/udlarbejde/492559/19). Regeringen gennemfører forslaget delvist. Ovenstående forslag handler specifikt om at skabe en nemmere proces for ansættelse af EU-borgere.

WorkinDenmark centrenes fælles hjemmeside www.workindenmark.dk giver information på engelsk om indrejse og bosættelse i Danmark for både EU-borgere og tredjelandsborgere og linker til relevante hjemmesider, herunder www.statsforvaltningen.dk og www.nyidanmark.dk samt portalen www.lifeindenmark.dk, der er den engelsksprogede udgave af www.borger.dk.

Der er således adskillige virtuelle indgange til information om indrejse og bosættelse i Danmark, herunder om registreringsbevis for EU-borgere og opholdstilladelse for tredjelandsborgere.

Det bemærkes, at udstedelsen af registreringsbevis for EU-borgere og opholdstilladelse for tredjelandsborgere forudsætter personligt fremmøde pga. identitetskontrol

De fire ICS-centre i hhv. København, Aarhus, Odense og Aalborg fungerer som én indgang til myndighedsdanmark og tilbyder bl.a. registrering af EU-borgere samt vejledning om opholdstilladelse for tredjelandsborgere. Endvidere foretager ICS-centrene bopælsregistrering (udstedelse af CPR-nummer) og vejledning om skole og daginstitutioner mv., ligesom SKAT er tilgængelig for udstedelse af skattekort. Personligt fremmøde kræves ikke i forbindelse med udstedelse af skattekort.

Regeringen er optaget af at skabe en indgang til myndighedsdanmark for udenlandske statsborgere. Derfor har regeringen også taget initiativ til at styrke en indgang til myndighedsdanmark. Det fremgår således af aftalen om en reform af international rekruttering, som regeringen indgik d. 26. juni 2014 med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der ser på en øget geografisk udbredelse af den fælles myndighedsindgang som bl.a. International House Copenhagen er en del af. Når regeringen har orienteret aftalepartierne om en løsning, vil regeringen vende tilbage til Virksomhedsforum for enklere regler om muligheder for også at forbedre den digitale indgang til myndighedsdanmark.

Forslaget er ikke implementeret

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen har en ambition om et bedre myndighedssamarbejde, der kan understøtte en strømlinet og effektiv modtagelse af den udenlandske arbejdskraft.

Denne ambition er senest gentaget i regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, hvor der med 21 forslag lægges op til, at gøre det lettere at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Desuden ønsker regeringen at sikre, at der via International Citizen Services modtages udenlandsk arbejdskraft på en god og problemfri måde

Regeringen vil således i 2019 tage stilling til en organisatorisk løsningmodel for videreudvikling af myndighedssamarbejdet omkring ICS. Regeringen vil se på udviklingen af den digitale indgang, efter der er truffet afgørelse om det fremtidige organisatoriske setup for ICS.