Spring navigation over
Indhold start

Hurtigere sagsbehandling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Dato02.02.2015
Nummer444

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når der ansøges om arbejdstilladelser hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser sagsbehandleren altid, at sagsbehandlingen ikke kan påbegyndes, før betalingen er gået ind på styrelsens konto. Dette til trods for at der sendes email med kvittering for betaling med det samme. Virksomheden har tilbudt styrelsen at fremsende denne kvittering, men de oplyser at de allerede kan se, at betalingen er gennemført.

For en virksomhed betyder de 4-6 dages ekstra sagsbehandlingstid mange tabte arbejdstimer, hvilket ikke forekommer rimeligt.

Forslag

Sagsbehandling bør påbegyndes så snart betalingen er gennemført og skal ikke afvente, at beløbet dukker op på bank (tilsvarende den måde det fungerer på i fx webshops).

Besvaret februar 2017.

Forslaget er delvist gennemført. Fast–track ordningen giver de virksomheder, der bliver certificeret under ordningen, mulighed for med kort varsel at ansætte højtkvalificerede udlændinge uden at skulle afvente Styrelsen for International Rekruttering og Integrations sagsbehandling.

Fast-track ordningen blev indført med reformen af international rekruttering, der trådte i kraft den 1. januar 2015. Reformen har også medført en forenkling af sagsbehandlingsgebyrerne og øget fleksibilitet ved forkert indbetaling af gebyr.

Alt efter hvilken indbetalingsform, der benyttes, tager det typisk mellem 2-10 dage fra gebyrindbetalingen, og til gebyret er registreret i sagsbehandlingssystemet i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen vil gennemgå de nuværende indbetalingsformer og undersøge, hvorvidt det stadig er relevant at bibeholde dem alle. De dage, det tager at matche og registrere gebyrindbetalingen, indgår i det 30 dages servicemål, der gælder for ansøgninger på erhvervsområdet. Det betyder, at den enkelte virksomhed kan planlægge ud fra det udmeldte servicemål.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration stiller online ansøgninger til rådighed på de fleste af sine sagsområder. Brugen af online skemaer understøtter ansøgningsprocessen for arbejdsgiveren og arbejdstageren samtidig med, at den bidrager til en effektiv sagsbehandling i styrelsen.

Forslaget er implementeret i 2017.

Fra og med den 1. juli 2017 blev det obligatorisk at benytte online ansøgningsskemaer, når der indgives ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Det blev samtidig obligatorisk at benytte et online ansøgningsskema, når der søges om nyt opholdskort.

Der er en række fordele ved at anvende online ansøgningsskemaer, herunder at skemaet hjælper brugeren med at sørge for, at ansøgningen indeholder alle relevante og nødvendige oplysninger. Herudover giver online ansøgningsskemaet en hurtigere og smidigere sagsbehandling.

SIRI har i løbet af efteråret 2017 indført en ny sagsstyring. Den nye styring betyder, at SIRI hurtigere påbegynder sagsbehandlingen, når en ansøgning indgives, og således tidligere i processen bliver opmærksomme på, om den indsendte dokumentation er mangelfuld. Dette betyder, at SIRI hurtigere kan anmode om den manglende dokumentation. Samtidig reagerer SIRI inden for kort tid på den indkomne dokumentation, således at den reelle sagsbehandlingstid ikke strækkes længere end nødvendigt.

Det bemærkes dog, at servicemålene fortsat er de samme.

Ovenstående tiltag bidrager til en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling hos SIRI. Tiltagene vil få betydning for alle virksomheder, der er afhængige af udenlandsk arbejdskraft.