Spring navigation over
Indhold start

Nedetider på Virk.dk og andre offentlige digitale løsninger

Dato02.02.2015
Nummer442

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virk.dk fungerer på den måde, at ansvaret for de enkelte indberetningsløsninger er placeret hos de enkelte myndigheder. Virk.dk fungerer som én indgang til det offentlige, men ikke som udbyder af indberetningsløsningerne. Virk er med andre ord en slags glasplade, man kan se tingene igennem som bruger.

Dette glaspladeprincip indebærer, at virksomhederne oplever nedetider på Virk.dk, når der er problemer med en indberetningsløsning. Det betyder, at virksomheder ikke kan gennemføre indberetninger mv. og opleves som meget frustrerende.

Oppetiden på selve Virk for 2014 ligger på 98,80-100 pct. pr. måned, men det ændrer ikke ved, at brugerne oplever nedetider, når der er problemer med de enkelte løsninger.

Der opleves desuden nedetider på tværministerielle løsninger som fx NemID, NemLog-in og Digital Post.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der på Virk.dk samles information om problemer og nedetider på de enkelte løsninger (herunder NemID, NemLog-in og Digital Post) som en slags driftsstatus.

Der bør både være en samlet oversigt over driftsstatus og en status på de enkelte indberetningssider (både hvis de tilgås via Virk eller direkte fra den enkelte myndighed). På den måde spilder virksomheder ikke tid på at forsøge en indberetning, som ikke kan gennemføres pga. tekniske problemer.

Yderligere

Det bør også fremgå af driftsstatus (når relevant), at fristen forlænges pga. de tekniske problemer, så virksomhederne ikke skal bekymre sig om, at de ikke overholder en given frist (Virksomhedsforum har formuleret selvstændigt forslag herom).

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Myndighederne har allerede i dag mulighed for at kommunikere nedbrud og driftsforstyrrelser på selvbetjeningsløsningernes introside på Virk Indberet, så det er muligt for virksomhederne at se dette, før de forsøger at indberette. Ligeledes sørger Virks redaktion for, at der bliver lagt driftsbesked på Virk, når NemLog-in og Digital Post har driftsforstyrrelser eller er nede. Der findes dog ikke en samlet oversigt, som den, der efterspørges af Virksomhedsforum, og som vil kunne give virksomheder med flere ærinder på Virk en bedre overblik over utilgængelige løsninger.

Derfor vil der på Virk som noget nyt blive etableret en samlet oversigt over de løsninger, som er nede ifølge myndighedernes egen kommunikation herom på introsiderne. På oversigten kan virksomhederne altid orientere sig samlet, inden de evt. forsøger at tilgå specifikke løsninger.

Servicen bygger på myndighedernes egen-indberetning om systemer, der er nede. Den optimale løsning ville være at etablere en service, der selv kunne undersøge systemernes status, men det er teknisk ganske kompliceret, og vil derfor betydelige udviklingsomkostninger.

Løsningen laves med udgangspunkt i myndighedernes egne manuelt opsatte driftsmeddelelser og ikke som en automatisk registrering af nedetider. Forslaget gennemføres derfor delvist.

Servicen forventes etableret senest 4. kvartal 2017.

Forslaget er implementeret.

Der er på Virk Indberet oprettet en side, der indeholder en samlet oversigt over de løsninger, som er nede ifølge myndighedernes egen kommunikation herom på introsiderne. På oversigten kan virksomhederne altid orientere sig samlet, inden de evt. forsøger at tilgå specifikke løsninger. Servicen bygger på myndighedernes egen-indberetning om systemer, der er nede.

Som det også er tilfældet i dag, sørger Virks redaktion for, at der bliver lagt driftsbesked på Virk, når NemLog-in og Digital Post har driftsforstyrrelser eller er nede.

Virksomhederne kan nu hurtigt orientere sig om, hvorvidt de løsninger, de skal bruge, er oppe. De behøver i modsat fald ikke logge på Virk og vil således undgå en forgæves indlogning.