Spring navigation over
Indhold start

Svært at udfylde oprettelsesblanket til iværksætterselskaber

Dato02.02.2015
Nummer441

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Iværksætterselskabet (IVS) har til formål at gøre det nemmere at etablere virksomhed i selskabsform i Danmark.

Oprettelse af et iværksætterselskab opleves dog ikke som særlig brugervenligt. . Det skyldes til dels, at blanketten til oprettelse af IVS ikke alene er rettet mod IVS-oprettelse, men derimod en række andre formål. Det betyder fx, at der kun skal udfyldes informationer på nogle sider i blanketten ved oprettelse af et IVS.

Derudover indeholder blanketten til oprettelse af IVS krav om en lang række oplysninger, som kan være vanskeligt at forstå og udfylde. Også professionelle oplever at indlevere blanketter, der er mangelfulde / ikke korrekt udfyldt. Oprettelsesprocessen er desuden ikke fuldt digitaliseret.

Forslag

Der foreslås et servicetjek af processen for oprettelse af iværksætterselskab, herunder en gennemgang af IVS-blanketten med henblik på at øge brugervenligheden blandt andet ved oprettelse af en blanket dedikeret til IVS-oprettelse.

Servicetjekket bør inkludere brugertests, en digitalisering af oprettelsesprocessen samt sikre, at information om IVS kan findes / er integreret på relevante hjemmesider.

Erhvervsstyrelsen har udviklet en digital løsning til registrering af bl.a. iværksætterselskaber, som har været tilgængelig siden marts 2015.

Det har siden 1. januar 2014 været muligt at stifte iværksætterselskaber (IVS). Formålet med den nye selskabstype er at skabe vækst gennem bedre vilkår for iværksættere. Da loven trådte i kraft, var der endnu ikke udviklet en digital løsning til registrering af iværksætterselskaber, men fra marts 2015 er det muligt at registrere iværksætterselskaber via digital selvbetjening. Den digitale løsning er udviklet med henblik på at gøre registrering af virksomheder og selskaber så enkel og brugervenlig som muligt.

Løsningens brugervenlighed er blandt andet sikret ved, at repræsentanter for brugerne har været involveret i udviklingen af løsningen. Der har været tilknyttet en fast følgegruppe af professionelle brugere, der har vurderet og kommet med input til koncepter og prototyper, og på denne måde har medvirket til at kvalificere løsningen. Der er blevet gennemført en række tests af brugervenligheden af løsningen med eksterne, uvildige testledere. Resultaterne viser, at løsningen i betydelig grad lever op til målet om enkel og brugervenlig digital selvbetjening.

Den nye digitale løsning til registrering af bl.a. iværksætterselskaber er tilgængelig fra marts 2015.

Forslaget er implementeret i 2015

Det har siden marts 2015 været muligt at registrere iværksætterselskaber (IVS’er) via en digital selvbetjeningsløsning.

I udviklingen af løsningen har været tilknyttet en følgegruppe af professionelle brugere, og den endelige løsning er brugertestet. Hermed er sikret en løsning, der i betydelig grad lever op til målet om en enkel og brugervenlig digital selvbetjening.

Efter idriftsættelsen er der sket en yderligere tilpasning af flowet for iværksætterselskaber, hvor sproget i indberetningsflowet er forenklet og i højere grad tilpasset målgruppen.

Initiativet vil spare tid for virksomhederne ved oprettelse og ændringer af selskaber, herunder iværksætterselskaber.