Spring navigation over
Indhold start

Udvide ansøgningsperioden for arealstøtte fra EU

Dato02.02.2015
Nummer438

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Ansøgningsperioden for arealstøtte fra EU ligger fra 1. februar til den 21. april og er derfor relativt kort. Det er ikke muligt at søge om støtte i efteråret, som er den periode, hvor mange landmænd typisk udarbejder deres markplan for det kommende år.

Mange landmænd benytter rådgivere til at udarbejde ansøgningerne. Det er ikke usædvanligt, at en rådgiver udarbejder omkring 100-150 ansøgninger.

Den korte ansøgningsperiode betyder et meget stort arbejdspres på rådgiveren og landmanden i ansøgningsperioden. Det går ud over fleksibiliteten, og formindsker rådgivere og landmænds mulighed for at tilrettelægge deres arbejde optimalt. Den korte frist er således en stor administrativ byrde for både landmænd og disses rådgivere.

Berørte virksomheder

Landbrugsvirksomheder og de rådgivningsvirksomheder, der udarbejder ansøgninger for landmændene.

Forslag

Ansøgningsperioden udvides, så den starter tidligere end 1. februar.

Yderligere oplysninger

Der er primært tale om national lovgivning.

Det er ikke muligt at åbne for selve ansøgningsperioden tidligere. da faglige afklaringer og IT-justeringer skal være på plads inden åbningen. Det forventes, at regelændringerne i landbrugsreformen og IT-justeringer bevirker, at arbejdet med at indsende en ansøgning fremadrettet vil blive væsentligt lettere. Det skal desuden bemærkes, at ansøgningsperioden i Danmark er blandt de længste i EU.

Der ansøges om arealstøtte i Fællesskemaet i Tast Selv-service (online ansøgningssystem). Ansøgningen består af en kort-del og en skemadel, tilsammen benævnt Fællesskemaet. Før der åbnes for ansøgningsrunden, skal Fællesskemaet være opdateret med årets ændringer og det nye kortmateriale. Klargøringen af Fællesskemaet bygger på de faglige afklaringer, der modtages fra EU-Kommissionen. I nogle tilfælde modtages disse først i løbet af efteråret, derudover modtages ønsker til forbedringer fra erhvervet. Endvidere skal alle kontrolresultater fra det foregående ansøgningsår fra 2016 fremgå af det tilgængelige kortmateriale på Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK). Kontrollen er typisk først færdig sent på efteråret det foregående år. Ansøgningsperioden kan derfor ikke åbnes før kontrolresultater og faglige afklaringer kan indarbejdes i IT-systemerne.

NaturErhvervstyrelsen har sammen med erhvervet gennemført et projekt, hvor der ses på indberetnings- og ansøgningsfrister, og har i den forbindelse set på ansøgningsperioden. I arbejdet er det blevet tydeligt, at landmændene ønsker at kunne foretage markplanlægning samtidig med, at de har overblik over de støttemæssige konsekvenser deraf. For at imødekomme dette ønske, er der allerede i dag mulighed for at udarbejde kort-delen af ansøgningen hele året. Det er også muligt løbende at angive afgrøder på de indtegnede marker, hvis ansøger ønsker dette i forbindelse med besøg hos sin konsulent i efteråret.

Det forventes, at behovet for at forberede kort-delen forud for ansøgningssæsonen vil falde i de kommende år. Dette skyldes, at der fra 2015 vil være 1:1 forhold mellem det indtegnede areal på kortmaterialet og arealet i ansøgningen. For mange kunder har uoverensstemmelser mellem kortmaterialet og ansøgning tidligere medført et betydeligt behov for tilretning af kortmateriale lavet før ansøgningsperioden. Da kortindtegningerne i højere grad kan kopieres fra år til år, vil behovet for forberedelse af kort-delen inden ansøgningsrunden falde i de kommende år. Dette forstærkes af, at NaturErhvervstyrelsen arbejder på at gøre det godkendte ansøgningsgrundlag tilgængeligt for kunderne, så der kan tages udgangspunkt i dette ved næste års ansøgning. Med andre ord, kan ansøger benytte det kortmateriale, der angiver det støtteberettigede areal i året før ansøgningsåret, hvilket NaturErhvervstyrelsen vurderer vil nedbringe tidsforbruget ved udarbejdelsen af ansøgningen