Spring navigation over
Indhold start

Key account manager / "112" linie for små og nystartede virksomheder

Dato02.02.2015
Nummer436

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det kan være meget vanskeligt for især små og nystartede virksomheder at få overblik over offentlige krav pga. de mange systemer, instanser, sites, adgange, rettigheder mv.

Forslag

Små og nystartede virksomheder skal have ét sted, hvor de kan henvende sig og få afklaring på spørgsmål om offentlige regler. Det kunne være i form af en ”key account” manager, virksomheder kan kontakte for at få afklaring om regler, krav mv.

Key account manageren skal kunne besvare generelle spørgsmål vedr. opstart og drift, men forventes ikke at kunne besvare alle spørgsmål på forskellige fagområder. I så fald har key account manageren ansvar for at videreformidle virksomheden til en person, der kan (herunder henvise til den kommunale erhvervsservice hvis relevant).

Det kunne også være en ”hotline”, hvor virksomheder kan henvende sig for hurtig afklaring på spørgsmål - en slags 112 for SMV’er.

Yderligere

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag om et fælles offentligt supportcenter, der 24/7 yder support til digitale indberetninger/ansøgninger mv. Regeringen har svaret, at dette forslag gennemføres i form af en analyse af potentialet ved at samordne de eksisterende tilbud om support til virksomheder. Desuden har Virksomhedsforum tidligere stillet forslag, om én indgang for erhvervslivet til kommunerne.

Forslaget er i tråd med en anbefaling fra Vækstteamet for IKT, om, at regeringen nedsætter en taskforce, der på tværs af ministerier skal fungere som én indgang for iværksætterne og sikre, at det offentlige hurtigere kan reagere på de konkrete udfordringer, som bl.a. digitale iværksættere står over for, fx i forbindelse med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, eksportbarrierer, rådgivning mv.

Besvaret i februar 2017

Forslaget gennemføres delvist.

Erhvervsstyrelsens modul "Spørg Eksperten" på hjemmesiden Virk Startvækst https://startvaekst.virk.dk/ dækker en del af Virksomhedsforums ønsker. Derudover hjælper Erhvervsstyrelsens support-center dagligt rækken af iværksættere og nystartede virksomheder med telefonisk svar på aktuelle spørgsmål.

Spørg Eksperten er i dag en del af portalen Virk Startvækst. Her kan små og nystartede virksomheder stille spørgsmål og få svar fra en række faglige eksperter. Spørg Eksperten består af otte fagpaneler fordelt på forskellige områder.

Svarene fra eksperterne bliver som udgangspunkt udarbejdet som generelle svar på typiske spørgsmål inden for de områder eksperterne repræsenterer, så de er anvendelige for mange brugere. Erhvervsstyrelsen er repræsenteret med et fagpanel, som består af seks medarbejdere, der svarer fra dag til dag. Ved mere specifikke spørgsmål henviser eksperterne til yderligere, personlig rådgivning.

Eksperterne svarer gratis på målgruppens spørgsmål inden for 24 timer.

Forslaget er implementeret i 2017.

Erhvervsstyrelsens modul "Spørg Eksperten" på hjemmesiden Virk Startvækst dækker en del af Virksomhedsforums ønsker. Derudover hjælper Erhvervsstyrelsens support-center dagligt iværksættere og nystartede virksomheder med telefonisk svar på aktuelle spørgsmål.

Spørg Eksperten er i dag en del af portalen Virk Startvækst. Her kan små og nystartede virksomheder stille spørgsmål og få svar fra en række faglige eksperter. Spørg Eksperten består af otte fagpaneler fordelt på forskellige områder.

Svarene fra eksperterne bliver som udgangspunkt udarbejdet som generelle svar på typiske spørgsmål inden for de områder eksperterne repræsenterer, så de er anvendelige for mange brugere. Erhvervsstyrelsen er repræsenteret med et fagpanel, som består af seks medarbejdere, der svarer fra dag til dag. Ved mere specifikke spørgsmål henviser eksperterne til yderligere, personlig rådgivning.

Eksperterne svarer gratis på målgruppens spørgsmål inden for 24 timer.