Spring navigation over
Indhold start

Startpakke til iværksættere

Dato02.02.2015
Nummer434

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Som iværksætter oplever man, at det er svært at få overblik over de krav der gælder for en, når man starter op. Derudover savner man vished for, at man lever op til de krav, der gælder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der laves en digital startpakke med en let og overskuelig step-by-step guide til opstart af virksomhed. Pakken bør indeholde overskuelig og lettilgængelig information om generelle krav ved opstart, herunder:

  • Valg af virksomhedstype, herunder forbedret vejledning om fordele og ulemper ved de forskellige muligheder / virksomhedstyper, herunder iværksætterselskabet.
  • Registrering af virksomhed til CVR
  • Tilmelding til Skat / moms
  • Tilmelding til NemID, herunder vejledning om typen af NemID samt brugerrettighedsstyring.
  • Kort og klar information om krav til revisor og bogføring.

I det omfang der er muligt, specifikke krav koblet til virksomhedens valg af branchekode. Pakken kan naturligvis ikke indeholde alle krav til alle typer af virksomheder. Pakken kan indeholde henvisning til, hvor virksomhederne kan finde yderligere information.

Startpakken skal også have til formål, at opstartsprocessen opleves så enkel som muligt i et sammenhængende flow for virksomhederne. Den skal også bidrage til, at nye virksomheder får vished for, at de lever op til de krav der gælder for dem (herunder gøre klart, hvor de kan finde mere information). Startpakken kan integreres med Start Vækst på Virk.dk, hvor der findes information om opstart mv. Men der er behov for en opdatering med fokus på at give virksomhederne overskuelig, let tilgængelig information.

Den lette og overskuelige opstartsproces kunne afsluttes med et ”tillykke- / takkebrev” fra ministeren til nye virksomheder for at bidrage til en positiv start på iværksætterlivet.

Yderligere

Der findes allerede generel information til iværksættere på virk og vejledning til start af bestemte typer virksomheder på fx imidts hjemmeside Men mange virksomheder finder enten ikke denne information eller får ikke opfyldt behovet for målrettet, overskuelig information.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Det skal indledningsvist bemærkes, at det stillede forslag blander flere forskellige emner sammen, hvoraf nogle forhold handler vejledning til at træffe grundlæggende forretningsmæssige beslutninger (f.eks. valg af virksomhedsform), mens andre forhold handler om konkrete registreringsforløb ved start af virksomhed (f.eks. tilmelding til NemID). Det vil i den henseende ikke være muligt at sammensætte en ”Startpakke”, der kan tage højde for de enkelte iværksætteres individuelle præferencer og forudsætninger. Iværksættere opretter i alt ca. 18.000 virksomheder om året i Danmark fordelt på over 80 forskellige branchegrupperinger.

Mange iværksættere står imidlertid over for nogle grundlæggende valg, der på generelt niveau kan vejledes om, og alle iværksættere skal (med eller uden hjælp fra en revisor eller advokat) registrere deres virksomhed gennem en selvbetjeningsløsning. Derfor arbejdes der løbende på at forbedre både den generelle vejledning såvel som den konkrete vejledning i selve registreringsforløbene.

Der findes allerede i dag en offentlig portal – startvaekst.virk.dk - som er dedikeret til at hjælpe iværksættere og virksomheder med ambitioner om vækst. Portalen indeholder blandt andet en let og overskuelig step-by-step guide til at starte virksomhed i Danmark. På skat.dk forefindes endvidere omfattende vejledning til start af virksomhed. Erhvervsstyrelsen og SKAT tilstræber løbende at forbedre vejledningen til start af virksomhed.

SKAT har i 2016 udbygget vejledningen til iværksættere på skat.dk, hvor det nu blandt andet er muligt at tilgå en interaktiv guide til registrering af virksomhed. Dertil har SKAT udarbejdet videoguides, der blandt andet vejleder om skatteregnskaber, faktura og forskudsopgørelser.

Erhvervsstyrelsen redigerer løbende indholdet på startvaekst.virk.dk, så det i videst muligt omfang fremstår opdateret og let tilgængeligt. SKAT og Erhvervsstyrelsen er i den henseende i løbende samarbejde om at koordinere og henvise til indhold mellem skat.dk og startvaekst.virk.dk.

Erhvervsstyrelsen, som har det overordnede ansvar for registrering af virksomhed sammen med SKAT, inddrager altid brugerne, når der udvikles registreringsløsninger og gennemfører flere brugervenlighedstests undervejs i forløbet med henblik på at gøre nemmere og enklere for brugerne at anvende registreringsløsningerne. Erhvervsstyrelsens løsninger følger god praksis for design af registreringsløsninger og de skal desuden bestå den fællesoffentlige brugertest, der skal sikre høj brugervenlighed. En ny og forbedret løsning til registrering af virksomhed bestod eksempelvis testen i februar 2016. Dertil arbejder ERST løbende på at sikre at informationen i og omkring løsningerne er forståelige og lever op til brugernes behov.

Forslaget er implementeret i 2017.

Det skal indledningsvist bemærkes, at det stillede forslag blander flere forskellige emner sammen, hvoraf nogle forhold omhandler vejledning til at træffe grundlæggende forretningsmæssige beslutninger (f.eks. valg af virksomhedsform), mens andre forhold handler om konkrete registreringsforløb ved start af virksomhed (f.eks. tilmelding til NemID). Det vil i den henseende ikke være muligt at sammensætte en ”Startpakke”, der kan tage højde for de enkelte iværksætteres individuelle præferencer og forudsætninger. Iværksættere opretter i alt ca. 18.000 virksomheder om året i Danmark fordelt på over 80 forskellige branchegrupperinger.

Mange iværksættere står imidlertid over for nogle grundlæggende valg, der på generelt niveau kan vejledes om, og alle iværksættere skal (med eller uden hjælp fra en revisor eller advokat) registrere deres virksomhed gennem en selvbetjeningsløsning. Derfor arbejdes der løbende på at forbedre både den generelle vejledning såvel som den konkrete vejledning i selve registreringsforløbene.

Der findes allerede i dag en offentlig portal – startvaekst.virk.dk - som er dedikeret til at hjælpe iværksættere og virksomheder med ambitioner om vækst. Portalen indeholder blandt andet en let og overskuelig step-by-step guide til at starte virksomhed i Danmark. På skat.dk forefindes endvidere omfattende vejledning til start af virksomhed. Erhvervsstyrelsen og SKAT tilstræber løbende at forbedre vejledningen til start af virksomhed.

SKAT har i 2016 udbygget vejledningen til iværksættere på skat.dk, hvor det nu blandt andet er muligt at tilgå en interaktiv guide til registrering af virksomhed. Dertil har SKAT udarbejdet videoguides, der blandt andet vejleder om skatteregnskaber, faktura og forskudsopgørelser.

Erhvervsstyrelsen redigerer løbende indholdet på startvaekst.virk.dk, så det i videst muligt omfang fremstår opdateret og let tilgængeligt. SKAT og Erhvervsstyrelsen er i den henseende i løbende samarbejde om at koordinere og henvise til indhold mellem skat.dk og startvaekst.virk.dk.

Erhvervsstyrelsen, som har det overordnede ansvar for registrering af virksomhed sammen med SKAT, inddrager altid brugerne, når der udvikles registreringsløsninger, og gennemfører flere brugervenlighedstests undervejs i forløbet med henblik på at gøre nemmere og enklere for brugerne at anvende registreringsløsningerne. Erhvervsstyrelsens løsninger følger god praksis for design af registreringsløsninger, og de skal desuden bestå den fællesoffentlige brugertest, der skal sikre høj brugervenlighed. En ny og forbedret løsning til registrering af virksomhed bestod eksempelvis testen i februar 2016. Dertil arbejder ERST løbende på at sikre, at informationen i og omkring løsningerne er forståelige og lever op til brugernes behov