Spring navigation over
Indhold start

Oversættelse af danske momsregistreringsregler for busoperatører til engelsk og tysk

Dato02.02.2015
Nummer432

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Udenlandske busvirksomheder, der ønsker at udføre turistkørsel i Danmark skal momsregistreres og tillige have en tast-selv-kode.

De relevante sider er for det meste på dansk og i visse tilfælde engelsk. Det betyder, at der er en reel barriere for disse virksomheder til at operere i Danmark. Vi har konkrete eksempler på, at tyske busoperatører vælger Danmark fra og flytter deres forretning til konkurrerende lande. Det betyder, at færre tyske turister kommer til Danmark, hvilket medfører lavere turistomsætning for danske virksomheder.

Virksomhedsforum har kendskab til, at alene to tyske busrejseselskaber forventer at aflyse mellem 20-40 pct. af deres busrejser til Danmark i 2015, hvilket vil betyde, at danske turismevirksomheder mister en omsætning på ca. 34 mio. kr.

Virksomhedsforum vil gerne opfordre SKAT til at gennemgå det eksisterende vejledningsmateriale, herunder at udarbejde nyt vejledningsmateriale på engelsk, hvor der er behov herfor, samt at angive hvor man ved tvivlstilfælde som udenlandsk busvognmand kan henvende sig, så det fremover bliver nemmere for virksomheder at navigere på SKATs hjemmeside.

Berørte virksomheder

Den danske turismebranche samt de udenlandske turistbusselskaber, der ønsker at køre i Danmark.

Forslag

At SKAT i højere grad oversætter de relevante sider til engelsk og meget gerne tysk.

Yderligere oplysninger

Momsregistrering i Danmark sker på virk.dk’s dansksprogede hjemmeside:

Når en udenlandsk virksomhed skal bestille en TastSelv-kode findes vejledningen kun findes på dansk:

Virksomhedsforum foreslår, at SKAT gennemgår det eksisterende vejledningsmateriale, herunder at der udarbejdes nyt vejledningsmateriale på engelsk, hvor der er behov herfor, samt at angive hvor man ved tvivlstilfælde som udenlandsk busvognmand kan henvende sig, så det fremover bliver nemmere for virksomheder at navigere på SKATs hjemmeside.

Den særlige regel for udenlandske turistbusser blev ophævet den 1. juli 2014. Det betyder, at de udenlandske vognmænd, der kører turistbuskørsel her i landet, skal momsregistreres og afregne moms efter lovens almindelige regler.

SKAT har en engelsk hjemmeside, som beskriver, hvad reglerne indebærer. Der er en trin-for-trin vejledning til, hvordan busoperatørerne momsregistrerer sig på virk.dk, hvilken blanket der skal udfyldes osv. Den pågældende blanket findes i øvrigt på engelsk, tysk og polsk hos virk.dk. På hjemmesiden beskriver SKAT endvidere det efterfølgende forløb med, at busoperatørerne skal angive moms i SKATs system, og forklarer hvordan man får en kode til at logge på systemet. Den del af SKATs system, hvori man angiver moms, er på engelsk. Ved tvivlsspørgsmål kan busoperatørerne ringe eller skrive til SKAT. Dette er også angivet på siden.

SKAT planlægger at lave et supplement til hjemmesiden i form af en oversættelse til tysk af den engelske tekst på hjemmesiden vedr. busmoms. Der vil blive linket til folderen fra SKATs engelske hjemmeside under emnet om busmoms.

Forslaget er implementeret i 2015

Forslaget er implementeret i marts 2015. SKAT har udarbejdet et supplement til hjemmesiden i form af en oversættelse til tysk af den engelske tekst på hjemmesiden vedrørende busmoms.

Det forventes, at initiativet vil bidrage til at stimulere det samlede danske turisterhverv, når de tyske busselskaber nemt kan orientere sig i reglerne.