Spring navigation over
Indhold start

Bedre vejledning til import og eksport tolddeklarationer

Dato02.02.2015
Nummer430

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En import- og eksportdeklaration skal laves ved alle erhvervsmæssige importer fra ikke EU-lande. Nystartede, små og mindre virksomheder oplever håndteringen af import/eksport deklarationer og selve formularerne som unødigt indviklede og komplekse. Formularerne er ikke brugervenlige og selvforklarende og de er derfor svære at anvende uden ekstern bistand.

Berørte virksomheder

Virksomheder der importerer og/eller eksporterer produkter udenfor EU fra såkaldte tredje lande. Særligt berørte er mindre virksomheder, der ikke benytter sig af professionelle speditører til at håndtere tolddeklarationer.

Forslag

Det foreslås, at udvikle en vejledning til tolddeklarationerne, som er målrettet de importerende/eksporterende virksomheder, således at tolddeklarationerne bliver lettilgængelige for virksomheder, der selv udfylder dem.

Der findes allerede på SKAT.dk http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=70387 en adgang til vejledningsmateriale, som gør det muligt for virksomhederne at få hjælp til at udfylde en tolddeklaration.

For at importere og eksportere skal virksomhederne registreres og oprettes for at få adgang til toldsystemerne. I forbindelse med registrering af nye virksomheder til eksport og import tilbyder SKAT hjælp med adgang hertil, så virksomheden kan blive oprettet/tilsluttet toldsystemet. Derudover er der etableret helpdesk til tekniske spørgsmål og en mulighed for at få generel toldvejledning i SKATs Kundecenter. Virksomhederne har også mulighed for at bestille et vejledende besøg i virksomheden.

Når virksomheden er inde i eksport- og importsystemerne er der yderligere hjælp at hente, idet der er udviklet hjælpefunktioner. Eksportsystemet er mere brugervenligt med rullemenuer, for begge systemer er der dog i systemet indbygget en vejledning til udfyldelse af de enkelte felter i tolddeklarationerne. Der er også i denne vejledning link til relevante henvisninger i Juridisk vejledning. Juridisk vejledning indeholder både information om toldreglerne generelt og om udfyldelse af deklarationer ved import og eksport.

Virksomheder der har adgang til systemerne kan ligeledes få adgang til SKATs Testsystem for Erhvervslivet (TFE), hvor de har mulighed for at ”øve” sig.

SKAT erkender, at det at udfylde en tolddeklaration korrekt kan være komplekst, specielt for en virksomhed, som ikke har prøvet det før. Men SKAT mener samtidigt, at det er muligt at komme igennem til en korrekt udfyldelse ved at følge de eksisterende vejledninger. I tilknytning til den nye EU toldkodeks skal der ske en udbygning og tilretning af toldsystemerne, og SKAT vil i den forbindelse have fokus på kundernes behov i overensstemmelse med SKATs Kundeservicestrategi.

SKAT planlægger derfor ikke at udarbejde nye vejledninger, men vil løbende arbejde på at forbedre vejledningsmaterialet og via SKATs hjemmeside at sikre virksomhederne bedst mulig viden herom.

Ændring af toldsystemerne finder sted fra 2015 til 2020.

Forslaget er implementeret i 2016.

Virksomhederne har mulighed for at kontakte SKAT og få hjælp til tekniske spørgsmål og generel toldvejledning via:

- SKATs helpdesk til tekniske spørgsmål
- SKATs Kundecenter for generel toldvejledning

Virksomhederne har også mulighed for at bestille et vejledende besøg i virksomheden.

SKATs juridiske vejledning indeholder både information om toldreglerne generelt og om udfyldelse af deklarationer ved import og eksport.

Desuden har SKAT i 2016 oprettet en særskilt hjemmeside, som giver virksomhederne information om de kommende ændringer mv., som følger af den nye EU-toldkodeks, der træder trinvist i kraft fra den 1. maj 2016 (www.skat.dk/eutoldkodeks).

Det vurderes således ikke, at der er behov for yderligere informationstiltag. Forslaget vurderes dermed at være implementeret fuldt ud allerede.