Spring navigation over
Indhold start

Nulindberetning af løn

Dato02.02.2015
Nummer429

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når man glemmer nulindberetning af løn til eIndkomst koster det en bøde på 700 kr. for at SKAT estimerer, at man gerne ville have lavet en nulindberetning.

Forslag

Virksomheden bør modtage en påmindelse, inden der udstedes bøder.

SKAT er ved at udvikle en procedure, der påminder virksomheder, der ikke indberetter til eIndkomst inden fristen. Proceduren vil udsende en påmindelse straks efter indberetningsfristen er udløbet, og der ikke er modtaget en indberetning. Virksomheden vil derefter kunne nå at foretage en indberetning inden der generes en ”foreløbig fastsættelse” med et gebyr på 800 kr.

SKAT forventer, at påmindelsesproceduren igangsættes ultimo 2015.

Forslaget er implementeret i 2015

Der er i december 2015 implementeret en løsning i eIndkomst, som påminder virksomheder straks efter indberetningsfristen er udløbet, og eIndkomst ikke har modtaget den månedlige indberetning. Løsningen vil have fuld effekt fra den indberetning, der skal ske for januar 2016 og frem.

​Virksomheder, der skal nulindberette, kan gøre dette umiddelbart efter modtagelse af påmindelse uden, at der påløber omkostninger.