Spring navigation over
Indhold start

Oprettelse af NemID: Kategorier

Dato02.02.2015
Nummer427

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når man første gang skal bestille et NemID til sin virksomhed, skal man udfylde hvilken titel, man har. En virksomhedsejer valgte at give sig selv titel som ”founder”. Myndighederne vendte tilbage og sagde, at dette ikke kunne lade sig gøre, da de havde brug for at vide, hvem der ejede virksomheden. Virksomheden skulle derfor på ny bestille NemID Erhverv.

Forslag

Der udarbejdes en række kategorier, i en ”dropdown-menu”, hvor virksomheden kan vælge gyldig titel, ved oprettelse af en virksomhed. På den måde undgår virksomheden at skulle bestille NemID flere gange og myndighederne slipper for at kontakte virksomheder, som ikke har bestilt på den rette måde.

Når en virksomhed bestiller NemID, skal aftalen underskrives af en person, der må antages at tilhøre virksomhedens ledelse jf. den gældende standard for certifikatudbydernes håndtering af certifikater og indholdet i disse (OCES-politikken).

Der er Nets DanID ansvar, at sikre at dette krav efterleves. Der er derfor en fast procedure for, hvilke titler der kan godkendes alt efter virksomhedstype.

Virksomhedsforum har til bestillingsflowet for NemID medarbejdersignatur foreslået, at der udarbejdes en række kategorier i en ”dropdown-menu”, hvor virksomheden kan vælge en gyldig titel.

Der findes i forvejen en dropdown-menu med gyldige titler i bestillingsflowet for NemID medarbejdersignatur.
Problemet i den konkrete sag kan dog være opstået, fordi der i dropdown-menuen også kan vælges ”andet”, hvorefter bestilleren selv kan indsætte en titel. Lever den indsatte titel ikke op til kravene beskrevet i Nets DanIDs procedure, kan aftalen ikke godkendes.

I øjeblikket forbedres bestillingsflowet for NemID medarbejdersignatur, hvor denne udfordring er ét af opmærksomhedspunkterne, og løsningen er ved at blive afklaret. Eksempelvis at muligheden ”andet” i menuen skal fjernes, at der udarbejdes en vejledning, som tydeliggør Nets DanIDs vurderingskriterier, eller Nets DanIDs godkendelsesprocedurer tilpasses.

Forslaget forventes gennemført delvist i 2015

Forslaget er implementeret i 2015

Forslaget er gennemført i Q3 2015.

Bestillingsflow og valgbare kategorier ved bestilling af NemID til en virksomhed er opdateret.

Der er i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Nets foretaget en gennemgang af kategorierne. Kategorierne er forelagt og godkendt af jurister hos Nets i forhold til, hvem der må tegne en virksomhed ved oprettelse af NemID til virksomheden.

Der er endvidere i arbejdet kigget på de definitioner, som Erhvervsstyrelsen udstiller for de forskellige virksomhedsformer.

Det skal hjælpe med, at gøre det nemmere for virksomheder at vælge en kategori som den tegningsberettigede hører til ved bestilling.

Herudover er der under support hos Nets til medarbejdersignatur, udarbejdet en artikel med overskriften ”Hvad er en tegningsberettiget leder?” I denne support artikel uddybes, hvem der kan tegne en virksomhed ved bestilling af NemID.

Dermed er resultatet af arbejdet, dels en opdatering af bestillingsflowet samt uddybende oplysninger på supportsiderne.