Spring navigation over
Indhold start

Bedre vejledning ved oprettelse af NemID

Dato02.02.2015
Nummer426

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder oplever processen for oprettelse af NemID som meget besværlig. De oplever også, at de ikke kan få den nødvendige vejledning. Virksomhederne oplever desuden at blive sendt rundt til forskellige myndigheder (fx til Borgerservice) som ikke har kunnet hjælpe.

Forslag

Der skal udarbejdes brugervenligt vejledningsmateriale til oprettelse af NemID, som dækker alle mulige former for oprettelse. Materialet bør udarbejdes med udgangspunkt i virksomhederne og inkludere brugertests. Det skal desuden sikres, at materialet kommunikeres til de relevante myndigheder (herunder de myndigheder der anvender NemID, da virksomheder undertiden søger support her) og gøres tilgængelig på relevante hjemmesider, da virksomhederne søger support vedr. NemID flere forskellige steder.

Yderligere

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag om en forenkling af proceduren ved tildeling af NemID Medarbejdersignatur samt om Support på NemID

Ovenstående forslag handler om bedre vejledning ved oprettelse og ikke (nødvendigvis) ændringer af selve processen for oprettelse. Virksomhedsforum mener fortsat, at der er behov for forenklinger af NemID - dette forslag ændrer ikke på den vurdering.

Digitaliseringsstyrelsen er i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Nets i gang med en forbedring af brugervenligheden i bestillings- og aktiverings-flow for NemID medarbejdersignatur på baggrund af en analyse med brugertest udført af Snitker Group i efteråret 2014.

Forbedringen af flowet omfatter bl.a. gennemgangen af ca. 20 skærmbilleder, hvor der oprettes nogle nye, nogle andre rettes og nogle slettes. Herunder fem e-mails og 2 breve for at dække de forskellige bestillingsvarianter.

Udarbejdelse af grafik der understøtter brugerens forståelse af hele flowet fra bestilling, til vedkommende har fået en medarbejdersignatur.

Reduktion og tilpasning af informationen, så brugeren kun præsenteres for den information der er nødvendig for at komme til næste trin, og forstå konsekvensen af sine valg.

Forenkling af sprog i skærmtekster og e-mails og breve.

Udarbejdelse af nye vejledninger der kan linkes til, de relevante steder i flowet.

Ændringerne er planlagt til implementering i releasen, der ligger i september 2015. Vejledningerne nævnt i ovenstående, vil blive publiceret på Nets DanIDs supportsider til NemID medarbejdersignatur i forbindelse med releasen. Der kan herefter linkes til vejledningen passende steder i og under bestillingsforløbet samt fra relevante myndigheders hjemmesider.

Udover Nets DanIDs supportunivers til medarbejdersignatur.dk vil det som udgangspunkt være virk.dk, der er den mest relevante hjemmeside at lægge vejledningen på, da virksomheder her får adgang til bl.a. deres digitale post, refusion af syge- og barselsdagpenge, indberetning af moms og indsendelse af årsregnskab.

Inden implementering vil brugervenligheden blive brugertestet, ligesom Digitaliseringsstyrelsen vil undersøge, om supporthenvendelser vedrørende bestilling af NemID medarbejdersignatur er reduceret. Såfremt brugervenligheden forsat er en udfordring, vil Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen vurdere, hvilke øvrige tiltag der kan iværksættes for at forbedre brugervenligheden.

Forslaget forventes gennemført i 2015.

Endelig har regeringen netop lanceret et initiativ om privat NemID til erhvervsløsninger.

Regeringen vil derfor bruge 6 mio. kr. på at give mulighed for at anvende privat NemID til erhvervsløsninger i virksomheder, hvor der kun er én person, som tegner virksomheden. Initiativet vil primært være relevant for små og mellemstore virksomheder, hvor der kun er en enkelt ejer, eller for virksomheder og foreninger, som tegnes af én person.

Ejeren eller den tegningsberettigede vil kunne agere på virksomhedens vegne med sit private NemID via en kobling til virksomhedens CVR-nr. Desuden vil virksomheden let kunne udstede fuldmagter med privat NemID til eksterne 3. parter, fx revisorer eller advokater, som kan agere på virksomhedens vegne.

Forslaget er implementeret i 2015

Forslaget om bedre brugervejledning er gennemført og implementeret i september 2015.

Med udgangspunkt i interne og eksterne brugerundersøgelser er der udviklet brugervenligt vejledningsmateriale til oprettelse af medarbejdersignatur.

Disse inkluderer bl.a. udførlige vejledninger med skærmbilleder.

Hvis nødvendigt følges der op med eventuelle optimerende småjusteringer i Q1, 2016. (Browser-optimering etc.)

Det forventes, at initiativet vil spare tid og ressourcer for virksomhederne, da de lettere kan bestille og anvende medarbejdersignatur. Dette forventes ligeledes at reducere behovet for support og derved også den tid, en sagsbehandler skal bruge til eventuelle henvendelser.