Spring navigation over
Indhold start

Øget fokus på de små virksomheders udbytte af vejledningstilbud fra Eksportrådet

Dato02.02.2015
Nummer425

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Nogle virksomheder oplever, at det er svært som lille/nystartet virksomhed at gennemskue, hvad udbyttet for deres virksomhed kunne være ved et vejledningstilbud fra Eksportrådet. Det er samtidig omkostningsfuldt at investere i et tilskudsprogram for en lille virksomhed. Omkostningen opleves potentielt større set i lyset af, at det er svært at gennemskue udbyttet af en pakke.

Udover pakker og programmer tilbyder Eksportrådet gratis hjælp på under en time, som de små virksomheder kan have stor glæde af som springbræt til at komme ud på et marked. Det kan for et eksempel være 1) en internetsøgning, der finder frem til relevant afklaring, 2) en vurdering af, om der ville være efterspørgsel på et givent produkt på et givent marked eller 3) hvor stor effekt landbrugssektoren har i et givent land.

For nogle virksomheder kan en sådan begrænset rådgivning godt vise sig at være nok til at komme i gang.

Forslag

Udenrigsministeriet bør i højere grad fremvise eksempler fra helt små virksomheder, der har indgået i frugtbare forløb hos Eksportrådet både indenfor og udenfor EU. Eksemplerne skal figurere på Eksportrådets hjemmeside, så de små og nystartede kan spejle sig i lignende virksomheder. Derudover vil sådanne eksempler fra små virksomheder, der tidligere har haft glæde og udbytte af Eksportrådets tilbud, øge gennemsigtigheden for udbyttet af rådgivningstilbud for små virksomheder.

I forlængelse heraf bør Udenrigsministeriet, i samarbejde med relevante myndigheder, tilbyde en oversigt, der indfører virksomheder i de forskellige tilbud (hvad enten det være sig gratis timer, sparring, pakker eller programmer) fx under tiltaget, eksportguiden.dk.

Oversigten bør indeholde en tydelig kommunikation af rådgivningstilbud (både gratis timer, sparring, pakker og programmer) målrettet de små og nystartede virksomheder, herunder hvad omkostningerne, tidsforbruget, kravene og udbyttet af disse er. Fx bør der gøres en særlig indsats for at tydeliggøre med specifikke eksempler, hvordan Eksportrådets tilbud om max en times gratis rådgivning kan bruges aktivt til at indhente data på et givent marked og kickstarte eksport til et nyt marked (fx ligesom nedenstående virksomhedsoplevelse).

Vi skrev til ambassaden, at vi ikke ville betale for deres ydelser, men gerne ville have et bud på tre kæder, der kunne være relevante. Vi fik et seriøst svar fra ambassaden med tre navne. Vi valgte den, der passede bedst og kontaktede så dem selv. I dag omsætter vi for 800.000 kr.” (Partner i møbelvirksomhed).

Eksportrådet er enig i, at konkrete eksempler vil kunne øge forståelsen af Eksportrådets tilskudsordninger. Eksportrådet vil derfor udbygge den nuværende information om tilskudsordningerne med konkrete eksempler på udførte opgaver. Eksemplerne vil primært være baseret på opgaver udført for små virksomheder.

Udover ovenstående udbygning med eksempler skabes en entydig indgang til offentlige tilbud om fremme af eksport og internationalisering ved Eksportguiden.dk. Eksportguiden er en del af regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Hjemmesiden Eksportguiden.dk har bl.a. til formål at skabe overblik over alle offentlige tilskudsordninger på området, således at en virksomhed kan vælge det tilbud, der bedst muligt hjælper virksomheden videre på eksportmarkederne. Udover den skrevne information vil Eksportrådet altid i samarbejde med virksomheden forud for en gebyrbelagt rådgivning definere den rådgivning, der bedst muligt bringer virksomheden videre.

Til inspiration udgav Udenrigsministeriet, Eksportrådet, i 2013 ”Danmarks Eksportkanon”, som giver bud på succesrige virksomheders erfaringer med eksport. Hertil kommer den løbende udgivelse af Eksportfokus, hvori der findes nyheder fra Eksportrådet om markeder, sektorer og arrangementer mv. På Eksportrådets hjemmeside findes yderligere gratis markedsinformation om udvalgte markeder og sektorer (se link).

For alle tilskudsprogrammer er der udarbejdet produktblade(eksportstart), hvor det er muligt at få et indtryk af den rådgivning, som tilbydes under den pågældende tilskudsordning (se link).

Eksemplerne vil blive lagt på Udenrigsministeriets hjemmeside inden udgangen af juni 2015. Eksportguiden forventes lanceret i løbet af april måned.

Forslaget er implementeret i 2015

Forslaget var implementeret ved udgangen af juni 2015 og følger dermed svaret til virksomhedsformum. Der vil på Eksportrådets hjemmeside blive lagt yderligere eksempler på tilskudsordninger, som ligger under Eksportrådet.

Der vil f.s.v.a. Eksportrådets tilskudsprogrammer på Udenrigsministeriets hjemmeside blive tilføjet eksempler, der kan være til inspiration for potentielle ansøgere.

Eksempler har bidraget til bedre at forstå tilskudsordningen og give inspiration for potentielle nye ansøgere.