Spring navigation over
Indhold start

Ensretning af regler for erhvervsmæssig persontransport i personbil

Dato02.02.2015
Nummer456

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Taxiloven opdeler erhvervsmæssig persontransport personbil i flere undergrupper, der er hver er underlagt særlige krav (Taxi, limousine, sygetransport og offentlig servicetrafik). Det betyder, at virksomhederne på området skal indkøbe og indrette biler til hver enkelt underform. Den eneste type, der kan bruges til alle former for trafik er en taxi, der er underlagt udstyrskrav, der gør den i gennemsnit 30-50.000 dyrere end de andre typer. Samtidig betyder restriktioner i organisationsmulighederne at bl.a. virksomhedernes finansieringsmuligheder begrænses. Det betyder at vognparken hos virksomhederne ikke udnyttes effektivt til skade for virksomhederne selv og den generelle erhvervs- og samfundsmæssige produktivitet og effektivitet.

Eksempelvis køres der næsten ingen offentlig servicetrafik i weekenden og disse biler står dermed stille. Til gengæld har taxierne ekstra travlt på disse tidspunkter og kunne godt bruge flere biler på gaden særligt i de store byområder.

Berørte virksomheder

Taxi- limousine- og offentlig servicetrafikvirksomheder

Forslag

Virksomhedsforum foreslår en revision af taxiloven efter de principper, der blev forhandlet mellem branchen, myndighederne og arbejdsmarkedets parter i Betænkning 1542, herunder indførelse af en universaltilladelse, der giver mulighed for udførsel af samme typer kørsel med bilerne, en mulighed for at virksomhederne kan organisere sig i selskabsform og en revision af udstyrsbestemmelserne så der bliver mere ens krav på tværs af kørselsformerne

Yderligere oplysninger

National ret. Lbkg. Nr. 107 af 30/01/2013 om taxikørsel samt betænkning 1542 fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler (Transportministeriet)

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum foreslår en revision af taxiloven efter de principper, som blev forhandlet mellem branchen, myndighederne og arbejdsmarkedets parter i Betænkning 1542 af 11. oktober 2013.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 9. februar 2017 en politisk aftale om modernisering af taxiloven. Aftalen – som i sidste ende skal udmøntes i en lov til efteråret 2017 – indeholder en politisk tilkendegivelse, som imødekommer intentionerne i betænkning 1542.

Effekten af taxilovens modernisering vil være, at taxihvervet liberaliseres betydeligt. Fremadrettet kan der drives taxivirksomhed i selskabsform, hvilket sidestiller det at drive taxi med andre erhverv. Med aftalen ophæves også kommunegrænsen og antalsbegrænsningen på taxitilladelser. Taxiselskaber kan dermed fremover operere på tværs af kommuner over hele landet, og alle, der opfylder kravene til at køre taxi, kan få en taxitilladelse. Liberaliseringen indebærer, at det over tid vil blive lettere at drive taxivirksomhed i Danmark. Dette vil øge konkurrencen på markedet, hvilket i sidste ende vil komme kunderne til gode i form af billige priser og en god service.

Den samlede taxiaftale af 9. februar 2017 kan læses her.

Forslaget er implementeret i 2018

Med vedtagelsen af lov nr. 1538 af 19. december 2017 blev reglerne ensrettet.