Spring navigation over
Indhold start

Revider statistik for miljøbeskyttelsesinvesteringer

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Når en virksomhed anskaffer sig nyt materiel vil dette oftest være kendetegnet ved at bruge mindre energi og sikre mindre spild end det udstyr, der erstattes. Derfor har de fleste investeringer typisk i et eller andet omfang et miljømæssigt sigte. Det giver dog ikke mening at spørge virksomhederne, hvor stor en del af en investering, der har et miljømæssigt sigte. Dette spørgsmål vil den ingeniør, der har udviklet det pågældende investeringsgode, næppe kunne besvare. Virksomheden vil ikke kunne andet end at gætte et tal. Det svækker virksomhedernes tro på, at de indsamlede data er valide og kan anvendes til meningsfulde statistiske formål. Og da kravet om indsamling af data på området er bestem af EU-forordninger, bør problemstillingen være et område, der behandles i EU-regi med henblik på at udvikle en ny metode.

Danmarks Statistik har i en årrække undladt at indsamle disse data, idet datakvaliteten anses for yderst tvivlsom. Men Danmarks Statistik ser sig i dag nødsaget til at indsamle disse data. De publiceres dog ikke, idet resultaterne ikke anses for at være valide.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der udtages til at svare på statistikken for miljøbeskyttelsesinvesteringer

Forslag

På kort sigt bør statistikken for miljøbeskyttelsesinvesteringer afskaffes. En afskaffelse vil uden tvivl reducere virksomhedernes frustrationer over at skulle indberette ubrugelige data.

På længere sigt bør EU-Kommissionen arbejde på at udvikle en valid metode for indsamling af statistik for virksomheders miljøbeskyttelsesinvesteringer.

Dokumenter

Council Regulation No 58/97 concerning structural business statistics.

Regulation No 2056/2002 amending Council Regulation No 58/97 concerning structural business statistics.

Danmarks Statistik anerkender problemstillingen og arbejder aktivt for, at statistikken om industriens miljøbeskyttelsesudgifter (løbende driftsudgifter og investeringer) afskaffes i den nuværende form.

Danmarks Statistik har siden statistikkens etablering fremført denne holdning i Eurostat, men der er imidlertid ikke tilstrækkelig opbakning på nuværende tidspunkt til det danske synspunkt blandt de øvrige lande og Eurostat.

Fra dansk side er det ikke muligt ensidigt at stoppe statistikken, da der er tale om en forordningsbestemt opgave. Danmarks Statistik har allerede begrænset opgaven i det omfang, det er fundet det muligt ved kun at inddrage virksomheder med 50 og derover ansatte.

Danmarks Statistik arbejder fortsat på, at statistikken om industriens miljøbeskyttelsesudgifter får en negativ prioritering i det europæiske statistiksystem. Danmarks Statistik vil fortsat fremsætte dette synspunkt i de relevante arbejdsgrupper i Eurostat.

Status pr. maj 2017.

Forslaget implementeres efter 2018.


Danmarks Statistik anerkender problemstillingen og arbejder aktivt for, at statistikken om industriens miljøbeskyttelsesudgifter (løbende driftsudgifter og investeringer) afskaffes i den nuværende form. Forslaget forventes ikke at blive gennemført, da der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig opbakning fra de øvrige EU-lande.