Spring navigation over
Indhold start

Voldgiftsklausul i de danske DBO'er

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er) med en lang række lande. Disse overenskomster er indgået for at sikre, at virksomheder og personer, der har skattemæssig tilknytning til to DBO-lande ikke bliver dobbeltbeskattet. For ikke at blive dobbeltbeskattet, kræver det imidlertid, at landene er enige om fortolkningen af DBO’en og om, hvem der har beskatningsretten. Hvis landene ikke kan blive enige, er der ikke indskrevet nogen voldgiftsklausul i DBO’erne, så sagerne kan i princippet køre i det uendelige. Resultatet er, at virksomheder og personer i årevis kan have en uafklaret skattesag kørende. Dette er ikke mindst et økonomisk problem, da virksomhederne ofte vil have sværere ved at skaffe finansiering, hvis de skattemæssige forhold er uafklarede, men yderligere så må virksomhederne også bruge store ressourcer på at oplyse sagen for skattemyndighederne i to lande og ressourcer til advokater og revisorer for at få myndighederne til at blive enige, og der er dermed også tale om en stor administrativ byrde.

Voldgifter er ikke et ukendt fænomen i DBO-verdenen, i OECD-modeloverenskomstens art. 25 er der således en mulighed for at indføre en voldgiftsprocedure, hvilket flere lande har gjort. Tyskland og USA udvidede deres dobbeltbeskatningsoverenskomst i marts 2014 til også at indeholde en tvungen voldgift. Tyskland har indgået en principbeslutning om, at der skal indføres voldgiftsbestemmelser hver gang, der bliver forhandlet nye DBO’er.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der har en skattemæssig tilknytning til lande, som Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Forslag

Det foreslås, at der – lige som i Tyskland - i det danske DBO-forhandlingsgrundlag indskrives en beslutning om, at der skal indføres en voldgiftsklausul ved ny- eller genforhandlinger af DBO’er.

Det danske forhandlingsoplæg vil ikke blive udbygget, således at der ved ny- eller genforhandling af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har eller måtte indgå med andre lande, medtages en bestemmelse om tvungen voldgift. Begrundelsen er, at en bestemmelse om tvungen voldgift må anses for at være problematisk set i forhold til en eventuel suverænitetsafgivelse. Konsekvensen af en tvungen voldgift vil således være, at den endelige beskatning af personer eller virksomheder, der er skattepligtige til Danmark, ikke længere ville blive afgjort af de danske domstole.

Der kan endvidere henvises til skatteministerens svar af 30. april 2014 til Folketinget Skatteudvalg på SAU alm. del spørgsmål 416, hvor det bl.a. oplyses, at Danmark ikke har planer om at foreslå, at den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst udbygges med en bestemmelse om tvungen voldgift.