Spring navigation over
Indhold start

Indbetaling til SKAT kommer retur

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er ikke hensigtsmæssigt, at SKAT ikke kan modtage betaling fra skatteyder for indbetaling af beløb som endnu ikke er forfaldne. Fx:

En skatteyder som ønsker at likvidere sit selskab, indbetaler skyldig skat, som forudsætning for likvidation. Er beløbet ikke forfaldet kommer pengene retur, og selskabet kan ikke likvideres.

Indbetaling af frivillig aconto selskabsskat kommer også retur, såfremt skatteyder ikke har fået indberettet, at skatteyder ønsker at betale frivilligt. Selskaber betaler acontoskat to gange om året i marts og november. I den forbindelse ringer mange kunder og beder om hjælp til at få lov til at indbetale mere i forskudsskat, end de er sat til. Som revisionsfirma skal man derfor ind i SKAT’s tastselv/erhverv og indtaste et beløb. Hvis kunden bare betaler mere end virksomheden er sat til, bliver beløbet sendt retur til virksomheden. Man er derfor nødt til at indberette det til SKAT.

Hvis man i et sådan tilfælde kommer til at taste et forkert beløb ind og godkende det, er det ikke muligt at rette det igen. Det tager uforholdsmæssigt langt tid at rette beløbet (2 timer). Ringer man fx til SKAT, risikerer man at blive stillet om til adskillige medarbejdere og ender til sidst med at måtte sende en mail for at bede om at få beløbet rettet. Det er alt for tungt administrativt, at man ikke bare selv kan rette sin fejl. Der er trods alt tale om en frivillig forhøjelse af aconto indbetaling.

Restance: SKAT bør også forenkle dialogen med skatteydere som ønsker at betale, men som er i restance. Restance har sit eget liv i systemet og der er måske meget faste rammer for håndtering af restancer, men skatteydere som ønsker aktivt dialog om betaling/henstand mm, må pænt vente til restance er nået til en sagsbehandler, som tager sig at dette. Det bør være muligt for skatteyder at være proaktiv og ikke vente på pantefoged.

Forslag

SKAT bør overveje et system så det er let og enkelt at indbetale sine skatter for dem der gerne vil betale.

Skattekontoen gør det muligt at modtage betaling fra skatteyder for indbetaling af beløb som endnu ikke er forfaldne.

Betaling før tid

Indbetalinger, der modtages før en fordring/krav fra SKAT er forfaldet, sendes som udgangspunkt retur til virksomheden. Det er således udgangspunktet i Skattekontoen, at alle beløb over 100 kr. returneres. Lovgivningen angiver således, at beløb op til 100 kr. bliver stående på kontoen, medmindre skatteyderen ønsker beløbsgrænsen sat op og ned. Der er således op til virksomhederne selv at bestemme beløbsgrænsen for, hvornår skattekontoen skal udbetale henholdsvis holde på pengene.

SKAT orienterer virksomhederne om denne mulighed på skat.dk

Frivillig aconto selskabsskat

Både frivillige og ordinære acontoskatterater indberettes i TastSelv Erhverv, mens de betales via Skattekontoen. Selskabet kan selv nedsætte ordinære acontoskatterater via TastSelv Erhverv. Hvis selskabet indberetter en frivillig acontoskat i TastSelv Erhverv, kan de ikke selv rette beløbet i TastSelv Erhverv, hvis de fx taster forkert og derefter godkender indberetningen. I den situation kan de i stedet - via selskabets TastSelv Erhverv - sende en mail til SKAT og bede om at få rettet fejlen. SKAT vurderer, at der er forholdsvis få sager, hvor der indberettes forkerte frivillige acontoskatter. SKAT følger dog udviklingen og vurderer løbende behovet for eventuelle ændringer. Ønsket fra Virksomhedsforum er noteret, men der er ikke p.t. planlagt ændringer, fordi SKAT vurderer, at der er forholdsvis få sager, hvor der indberettes forkerte frivillige acontoskatter.

Betaling af restance

Borgere og virksomheder kan få en betalingsordning for såvel krav, som er under opkrævning som krav, der er under inddrivelse. Når der laves en betalingsordning for krav på skattekontoen, skal dette ikke afvente, at kravet kommer til inddrivelse hos pantefoged. En virksomhed, der er i restance, kan altså godt få en afdragsordning for (andre) krav, der er under opkrævning.

Det er dermed muligt for virksomhederne at betale sine forfaldne krav/fordringer, mens en aftale om en afbetalingsordning for krav, der er videresendt til Inddrivelsesmyndigheden forudsætter aftale med Inddrivelsesmyndigheden – og vil dermed involvere en sagsbehandler.

Virksomhederne opfordres til som altid til at tage kontakt med SKAT, hvis de ønsker at indgå en afdragsordning.

Forslaget er implementeret i 2014

Forslaget er implementeret, jf. svaret på forslaget.