Spring navigation over
Indhold start

Online håndtering af udførselstilladelser i forbindelse med eksportkontrol

Dato18.06.2014
Nummer339

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, der har varer, som er omfattet af eksportkontrol, skal søge om eksporttilladelse hos Erhvervsstyrelsen. Denne eksporttilladelse består af en fysisk blanket og skal udfyldes i forbindelse med udførslen. Tilladelsen skal medbringes til udgangstoldstedet og stemples samtidig med frembydelse af varen.

Varen kan ikke udføres under godkendt afsender-ordningen, men skal håndteres som en almindelig udførsel.

Varer undergivet eksportkontrol kan eksporteres via flere forskellige udgangstoldsteder. Bliver en vare udført eksempelvis med fly ud af Billund Lufthavn eller med bil ud af Padborg, skal eksporttilladelsen sendes fra sted til sted fysisk, hvilket koster både tid og penge og giver en masse administrativt bøvl.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, som eksporterer varer ud af EU, som er undergivet eksportkontrol.

Evt. forslag til løsning

Erhvervsstyrelsen bør i samarbejde med SKAT arbejde på en online-registreringsløsning, der automatiserer proceduren med håndteringen af udførselstilladelserne i forbindelse med eksportkontrollen.

Løsningen kunne være, at Erhvervsstyrelsen lægger tilladelsen ind i det elektroniske eksportsystem med det konkret tildelte tilladelsesnummer. Ved den efterfølgende udførsel af de kontrolpligtige varer indsættes tilladelsesnummeret i eksportangivelsen, som så automatisk afskriver den udførte mængde.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum har peget på, at det er uhensigtsmæssigt, at virksomheder, der eksporterer produkter omfattet af eksportkontrol, skal håndtere en fysisk papirtilladelse, da dette kræver mange administrative ressourcer for de eksporterende virksomheder. Virksomhedsforum har derfor foreslået, at der laves et online registreringssystem til at håndtere eksporttilladelserne i samarbejde mellem SKAT og Erhvervsstyrelsen.

Den foreslåede løsning, hvor eksporttilladelsen lægges ind i SKATs elektroniske eksportsystem, har ikke været økonomisk og praktisk mulig på nuværende tidspunkt.

Erhvervsstyrelsen har i stedet valgt at imødekomme forslaget fra Virksomhedsforum ved at ændre administrativ praksis. Praksisændringen betyder, at de fysiske papirtilladelser nu er erstattet af digitale tilladelser, som sendes til virksomhedernes digitale postkasse. Erhvervsstyrelsen har i samme omgang aftalt med SKAT at reducere en række dokumentations- og efterlevelseskrav, som betyder, at virksomhederne ikke længere skal fremvise eksporttilladelsen for SKAT, ligesom den brugte tilladelse ikke skal sendes retur til Erhvervsstyrelsen længere.

Praksisændringen trådte i kraft den 1. juni 2016. Erhvervsstyrelsen har informeret om ændringen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og har udsendt nyhedsbrev herom.

Forslaget er implementeret i 2017.

Virksomhedsforum har peget på, at det er uhensigtsmæssigt, at virksomheder, der eksporterer produkter omfattet af eksportkontrol, skal håndtere en fysisk papirtilladelse, da dette kræver mange administrative ressourcer for de eksporterende virksomheder. Virksomhedsforum har derfor foreslået, at der laves et online registreringssystem til at håndtere eksporttilladelserne i samarbejde mellem SKAT og Erhvervsstyrelsen.

Den foreslåede løsning, hvor eksporttilladelsen lægges ind i SKATs elektroniske eksportsystem, har ikke været økonomisk og praktisk mulig på nuværende tidspunkt.

Erhvervsstyrelsen har i stedet valgt at imødekomme forslaget fra Virksomhedsforum ved at ændre administrativ praksis. Praksisændringen betyder, at de fysiske papirtilladelser nu er erstattet af digitale tilladelser, som sendes til virksomhedernes digitale postkasse. Erhvervsstyrelsen har i samme omgang aftalt med SKAT at reducere en række dokumentations- og efterlevelseskrav, som betyder, at virksomhederne som udgangspunkt ikke længere skal fremvise eksporttilladelsen for SKAT, ligesom den brugte tilladelse ikke skal sendes retur til Erhvervsstyrelsen. Praksisændringen trådte i kraft den 1. juni 2016.

Effekten af ændringen har været, at flere administrative skridt for de eksporterende virksomheder, der eksporterer produkter omfattet af eksportkontrol, er skåret væk. Det betyder, at virksomhederne kan eksportere varerne straks efter, at de har modtaget tilladelsen via deres digitale post.