Spring navigation over
Indhold start

Samordning af Erhvervsstyrelsens CVR, Revireg og Regnskabsregistre

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I dag har Erhvervsstyrelsen en række forskellige oplysninger i CVR-registeret, Revireg og Regnskabsregisteret. Problemet er, at disse registre ikke taler sammen. Der er således ikke en sammenhæng til Revireg, når man vælger en eventuel revisor, og der kan derfor potentielt tilmeldes en revisor, der ikke er registreret i Revireg.

Berørte virksomheder

Principielt alle virksomheder.

Evt. forslag til løsning

Erhvervsstyrelsens registre moderniseres, således at der er en sammenhæng mellem eksempelvis valg og registrering af revisor og direktion og Erhvervsstyrelsens øvrige registre.

Det bør således være sådan, at når man i CVR-registeret tilknytter en revisor, så trækkes oplysningerne fra Revireg, og det sikres, at denne revisor er tilknyttet en revisionsvirksomhed. Tilsvarende bør der være sammenhæng med andre relevante opslag.

Dette vil sikre, at en virksomhed ikke vælger en revisor, der ikke er behørigt registreret (og dermed omfattet af Revisortilsynets kontrol).

Erhvervsstyrelsen er på nuværende tidspunkt i gang med en omfattende modernisering af styrelsens mange it-systemer. Blandt de mange systemer, som styrelsen moderniserer, er det nuværende Revireg, selskabsregistreringssystemet samt CVR.dk.

Moderniseringen vil betyde, at den ønskede indbyrdes sammenhæng mellem styrelsens forskellige systemer, som Virksomhedsforum efterlyser, vil blive opnået, således at det eksempelvis sikres, at den revisor, der registreres som revisor for en dansk virksomhed, er en godkendt revisor tilknyttet en revisionsvirksomhed, der fremgår af revisorregistret.

Erhvervsstyrelsens moderniseringsprogram vil blive afsluttet med udgangen af 2015, og forslaget vil således blive gennemført senest på dette tidspunkt.

Forslaget er implementeret i 2015

Forslaget er implementeret i 2015 i forbindelse med en opdateret digital løsning, I Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning er det udelukkende muligt at indsætte en revisor eller revisionsvirksomhed, der er optaget i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Det er kun muligt at indsætte en revisor, der er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed.

Ved registrering af revisor for en virksomhed, kan virksomheden kun vælge en revisor eller revisionsvirksomhed, der er godkendt, dvs. er optaget i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder).