Spring navigation over
Indhold start

Gør det interessant for virksomheder at levere data

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Hvis virksomhederne ikke oplever en gevinst ved at levere data digitalt, så opfattes indberetningen alene som en administrativ byrde. Dette er også den melding, som DI får fra deres medlemmer, idet de ikke har set eller mærket nogen fordel ved den digitale indberetning – nærmest tværtimod. Når der tilmed lægges op til en udvidelse af kravet (og dermed endnu en ekstraomkostning for virksomhederne), så er det vigtigt, at virksomhederne oplever en gevinst.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der udarbejder regnskab efter Årsregnskabsloven

Evt. forslag til løsning

I forbindelse med brugerundersøgelser er det almindeligt, at man efterfølgende modtager et overblik over, hvordan virksomheden ligger i forhold til andre virksomheder.

Med de digitale regnskaber bør det være muligt for Erhvervsstyrelsen at kvittere for de digitale indberetninger af regnskabsdata og samtidig demonstrere anvendeligheden af de digitale regnskabsdata ved gratis at tilsende alle de virksomheder, der har foretaget en digital indberetning, en sammenligning af deres egne regnskabsdata med den branche, som de opererer indenfor.

Dette vil gøre, at virksomhederne kan se en fordel med de digitale regnskabsdata – hvilket vil reducere/fjerne oplevelsesbyrden. En sådan sammenligning vil også underbygge den generelle produktivitetsindsats ved at vise virksomheden, hvordan den ligger i forhold til branchen som sådan.

På DI’s hjemmeside - http://www.di.dk/produktivvirksomhed - er der et eksempel på hvordan virksomhederne kan drage nytte af sådanne oplysninger, om end DI’s model er begrænset til forholdsvis få data.

”Aftale om en vækstpakke” (juni 2014) indeholder et initiativ om at give gratis adgang til regnskaber. Formålet hermed er netop at øge værdien af regnskabsinformation, så regnskabsoplysninger i højere grad kan anvendes i forskellige applikationer og services, der kan hjælpe virksomhederne på forskellige områder.

Med gratis adgang til regnskaber vil virksomhederne dermed opleve en gevinst i forbindelse med den digitale indberetning af regnskabsdata, fordi regnskabsdata bliver udnyttet til endnu flere formål og løsninger, hvormed det bliver interessant for virksomhederne at levere data. Det er således håbet at gratis data kan skabe et privat marked for virksomhedsorienterede løsninger.

Herudover arbejder Erhvervsstyrelsen ligeledes på at udvikle en mobil applikation, som gør det muligt at se sine regnskabsdata udstillet på forskellige måder. Erhvervsstyrelsen har ydermere været medvirkende til udviklingen af endnu et produkt. Med denne løsning kan virksomhedslederen med et klik få en analyse af egen virksomheds styrker og svagheder i forhold til branchen. Begge produkter offentliggøres i løbet af efteråret på Virk Data. Begge applikationer vil være frit tilgængelige.

Forslaget er implementeret i 2014

Regnskabsdata er frikøbt per 1. januar 2015, men stillet gratis til rådighed ved lanceringen af det nye CVR-register 5. december 2014.

På Virk Data er det muligt at finde en række produkter, der baserer sig på regnskabsdata, og blandt andet gør det muligt at sammenligne virksomheden med andre i branchen. Produkterne er udviklet af private leverandører.

Forslaget er hermed implementeret.