Spring navigation over
Indhold start

Kontroller ved digitale indberetninger

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I forbindelse med digital indberetning udføres check om balancen (aktiver og passiver) stemmer på kroner og ører. Realiteten er dog, at der ofte kan forekomme afrundinger på sidste betydende ciffer i forbindelse med opstilling af årsrapporter, ligesom det i stort set alle andre lande er kutyme alene at fokusere på afrundingen af de enkelte tal. Derfor kan der i disse tilfælde være mindre fejl i de indre sammenhænge grundet afrundinger. Da det må forventes, at indberetninger også sker efter den internationale tradition, bør dette ikke medføre, at årsrapporten ikke anses som indberettet.

Hertil kommer, at der ikke ses at være en lovhjemmel til at afvise sådanne årsrapporter.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder.

Evt. forslag til løsning

Det foreslås, at der ved indberetning tillades mindre afrundingsfejl. Dette vil reducere den administrative byrde forbundet med at finde poster, der skal rundes op eller ned med henblik på at få eksempelvis aktiver til at stemme på sidste decimal med passiver.

Det er vigtigt for Erhvervsstyrelsen, at digital indberetning af årsrapporten foregår smidigt og uden problemer for virksomheden, såfremt årsrapporten lever op til kravene i årsregnskabsloven.

For at sikre retvisende regnskaber af høj kvalitet til brug for regnskabsbrugerne har Erhvervsstyrelsen indført kontrol af den digitale årsrapport. En af disse kontroller er, at aktiver og passiver i balancen skal stemme overens.

Det er generelt ikke Erhvervsstyrelsens erfaring, at der er mindre afrundingsfejl i årsrapporten i forbindelse med opgørelsen af aktiver og passiver i balancen.

For at sikre en fortsat smidig digital indberetning af årsrapporten vil Erhvervsstyrelsen tage initiativ til en dialog med de relevante erhvervsorganisationer med henblik på som foreslået at finde en løsning.

Forslaget er implementeret i 2016.

Det er vigtigt for Erhvervsstyrelsen, at digital indberetning af årsrapporten foregår smidigt og uden problemer for virksomheden, såfremt årsrapporten lever op til kravene i årsregnskabsloven.

For at sikre retvisende regnskaber af høj kvalitet til brug for regnskabsbrugerne har Erhvervsstyrelsen indført kontrol af den digitale årsrapport. En af disse kontroller er, at aktiver og passiver i balancen skal stemme overens.

Det er generelt ikke Erhvervsstyrelsens erfaring, at der er mindre afrundingsfejl i årsrapporten i forbindelse med opgørelsen af aktiver og passiver i balancen. Erhvervsstyrelsen har derfor taget kontakt til forslagsstiller, som efterfølgende har frafaldet deres ønske om ændringer.