Spring navigation over
Indhold start

Opbevaring af bilag i udlandet - varighed af tilladelse

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I dag gives dispensation til opbevaring af regnskabsbilag typisk for 3 år ad gangen, men dette skaber naturligt en usikkerhed i forbindelse med en forlængelse af perioden, idet der med kort varsel kan blive behov for etablering af et datacenter, der kan køre den løbende drift i tilfælde, hvor en tilladelse inddrages. Dette er i modsætning til situationen, hvor der er en dispensation, men der skal skabes adgang til data, idet kravet til datakraft er forskelligt og adgangen vil typisk skabes via on-lineforbindelse.

Tidsbegrænsningen er også et problem for selskaber, der har baseret deres bogføring på internetbaserede og/eller cloudbaserede løsninger, og hvor disse systemer gemmer data uden for Norden. Her kan det være problematisk, hvis virksomheden ikke kan planlægge deres bogføringsrutiner for en længere periode.

Berørte virksomheder

Danske selskaber med udenlandske aktiviteter, udenlandske ejere eller som ønsker at outsource enten bogholderi eller back-up løsninger til udlandet.

Selskaber, der benytter internet og/eller cloud-baserede løsninger, og hvor data opbevares udenfor Norden.

Evt. forslag til løsning

Det foreslås, at man i stedet for at skulle ansøge hvert tredje år, blot skal verificere, at de forhold der blev informeret om for 3 år siden, og som derfor lå til grund for dispensationen, fortsat er gældende – hvorved dispensationen opretholdes / forlænges i yderligere 3 år (medmindre myndighederne naturligvis har begrundet mistanke om, at man ikke overholder de gældende regler, eller har andre forhold end de oplyste). En sådan model kunne ledsages af et krav om, at virksomheden skal informere Erhvervsstyrelsen, hvis virksomheden skifter ERP-system eller arkiv-forhold, og at en sådan ændring kan medføre krav om ny ansøgning – nu med nye informationer.

Regeringen forventes at fremsætte lovforslag om ændring af bogføringsloven i november 2014. Formålet med lovforslaget er blandt andet, at give danske virksomheder mulighed for at opbevare regnskabsmateriale i elektronisk form i udlandet uden forudgående ansøgning om dispensation og afskaffe den nuværende dispensationsordning.

Såfremt lovforslaget vedtages, vil der ikke længere være en tidsbegrænset periode for opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet.

Lovforslaget forventes vedtaget i folketingsåret 2014/15.

Forslaget er implementeret i 2014

Lovforslaget blev vedtaget den 22. januar 2015 med ikrafttrædelse den 1. marts 2015.