Spring navigation over
Indhold start

Registrering af syns-/registreringsafgiftsdata på registreringsattest

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Bevisførelse af lovlighed af et ombygget køretøj er problematisk for bil- og motorcykelværksteder. Det er i dag ikke muligt for f.eks. et motorcykelværksted (og ligeledes for en almindelig borger) at dokumentere, at f.eks. en ombygget motorcykel er lovligt synet, og at registreringsafgiften er korrekt betalt. Hverken DMR (digitale motorregister) eller registreringsbeviset giver oplysning om dette.

Den eneste måde at fremskaffe information på, såfremt den eksisterer, er ved en langvarig proces i forbindelse med ansøgning om aktindsigt overfor SKAT. Da megen information er blevet destrueret gennem årene, så kan det være umuligt at fremskaffe materiale i det hele taget. Værkstederne forsøger derfor at samle bestående dokumenter og ved at udarbejde forskellige dokumenter og procedurer for at kunne dokumentere, at motorcyklen eller bilen er lovlig. Disse dokumenter er dog ikke fastlagte fra statsligt hold, så derfor har værkstederne svært ved at dokumentere lovlig opbyggelse – og i værste fald vil de interne dokumenter ikke blive anset som gyldige.

Ud over det administrative arbejde, som virksomhederne har i forbindelse med at dokumentere de lovlige ombygninger, er det også svært at handle med sådanne brugte køretøjer, fordi værkstedet, som indkøber og sælger, kan komme i klemme og i yderste konsekvens blive dømt og pålagt bøde eller stå overfor et betydeligt erstatningskrav.

Forslag

Alle tekniske ombygninger, og dermed dokumentation for korrekt betal afgift eller overholdelse af regler på området (detaljeret oplysning om de foretagne ombygninger), skal kunne anføres på registreringsattesten, da dette er et direkte bevis for lovligheden af køretøjet. Denne model har i mange år været i brug i andre EU-lande, f.eks. Tyskland, Østrig etc., hvor problemer af denne art ikke eksisterer, og det er nemt at føre bevis for lovligheden af et køretøj.

Der er fysisk plads på den nuværende registreringsattest, og opgaven kan løses ved ændring af IT i forbindelse med udskrivning af registreringsattesten.

Dette vil gøre det nemt at skabe omgående klarhed om lovligheden af køretøjet, da man direkte kan konstatere, om en ombygning er korrekt registreret og anmeldt. Dette vil gøre det lettere for værkstederne, som undgår at have egne interne procedurer for dokumentation samt for myndighederne, der skal kontrollere disse forhold.

Virksomhedsforum foreslår, at alle tekniske ombygninger af motorkørertøjer, og dermed dokumentationen for korrekt betalt afgift eller overholdelse af regler på området, skal kunne anføres på registreringsattesten, da dette er et direkte bevis for lovligheden af køretøjet, da der i dag ikke eksisterer faste administrative procedurer herfor. Da der pt. ikke findes et samlet register, hvor disse ombygninger er registreret, er de pågældende virksomheder nødt til at søge aktindsigt hos SKAT for at få de nødvendige oplysninger de skal bruge til dokumentation af lovligheden af de pågældende kørertøjer, hvilket er administrativt tungt.

Forslaget afvises, da det samlet set vurderes at medføre øgede administrative omkostninger. Det vil belaste alle motorcykelejere, også selvom de ikke foretager konstruktive ændringer på deres motorcykler. Og dertil vil det give falsk tryghed for, at motorcyklen kan registreres uden fornyet betaling af registreringsafgift. Problemstillingen gælder parallelt den tekniske godkendelse, hvor de oplysninger, der er tilgået SKAT, ikke giver sikkerhed for, at motorcyklen kan komme på gaden.