Spring navigation over
Indhold start

Årlig opgørelse & afregning af lønsumsafgift fsv angår mindre beløb

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Lønsumsafgift (en afgift/skat der pålægges virksomheder med salg af momsfri varer og ydelser) skal for de fleste afgiftspligtige virksomheder indberettes og betales til SKAT fire gange om året. Det ville være enklere, hvis virksomheder kunne nøjes med at indberette og betale lønsumsafgiften én gang om året, særligt hvis der kun er tale om mindre årlige afgiftsbetalinger.

Fx kan små ejerforeninger opleve, at deres kassemester kvartalsvist inden for en vis tidsfrist skal opgøre og afregne en lønsumsafgift på nogle få tusinde kroner. Hvis fristen ikke overholdes, pålægges ejerforeningen gebyrer.

Forslag

At der ved mindre årlige afgiftsbetalinger kan angives/afregnes én gang årligt

Virksomhedsforum foreslår, at mindre virksomheder skal kunne angive og afregne lønsumsafgift én gang årligt i stedet for 4 gange årligt.

Forslaget har væsentlige provenumæssige konsekvenser og gennemføres derfor ikke.