Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af afgiftsbetalingstidspunkt for afgifter

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I dag indebærer reglerne for betaling af ølafgift og for betaling af emballageafgift, at bryggerierne (samt tapperier og importører), at de skal operere med to forskellige tidspunkter for, hvornår afgiften skal forfalde. I dag indebærer emballageafgiftsloven, at der skal betales emballageafgift på et andet tidspunkt end for betaling af ølafgift. Importerede tomme flasker skal svare afgift ved udlevering til forbrug, hvorimod importerede fyldte flasker skal betale emballageafgift ved import. Det vil være en meget stor forenkling, hvis afgifterne forfalder på samme tidspunkt og derfor det samme for den færdige øl og for emballageafgiften.

Forslag

Det foreslås, at tidspunktet for betaling af ølafgift og betaling af emballageafgift (såvel tomme som fyldte emballager, der importeres) bør ske ved udlevering til forbrug og derved følge samme princip.

Forslag nr. 361 er gennemført som en del af lovforslag L64, og trådt i kraft pr. 1. januar 2015. Ændringen medfører, at virksomheder, som er registreret efter emballageafgiftsloven, fremover kan modtage påfyldte emballager fra udlandet og fra andre registrerede varemodtagere, uden at afgiften er betalt.

Forslaget er implementeret i 2015

Forslaget er implementeret, idet det er gennemført som en del af lovforslag L 64, der trådte i kraft pr. 1. januar 2015.

Ændringen medfører, at virksomheder, som er registreret efter emballageafgiftsloven, fremover kan modtage påfyldte emballager fra udlandet og fra andre registrerede varemodtagere, uden at afgiften er betalt.

Det fremgår af lovforslaget, at det nævnte delinitiativ vil lette virksomhedernes administrative byrder.