Spring navigation over
Indhold start

Moms på hele kreditkortgebyret ved salg af både momsfrie og momspligtige varer

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

SKAT har meldt ud, at der skal betales moms af kreditkortgebyrer, der pålægges ved salg af momspligtige varer, da kreditkortgebyret er at regne som en biydelse til hovedydelsen. Hvis der er tale om salg af momsfri varer, skal der tilsvarende ikke pålægges moms på kreditkortgebyret.

Dette giver imidlertid et stort problem, hvis man i en given transaktion sælger både momspligtige og momsfrie varer. Det er særdeles vanskeligt, hvis man IT-systemmæssigt ikke må momse det fulde kreditkortgebyr, men skal fradrage værdien af eventuelle momsfrie varer.

Dansk Erhverv har spurgt rundt i sin medlemskreds, og vurderingen fra deres medlemmer er, at hvis IT-systemerne skal tilrettes for at kunne foretage denne opdeling, vil omkostningerne hertil løbe op i adskillige millioner.

Eksempel: En kunde køber for 100 kroner blandede varer. Der indgår en avis til 15 kroner i dette beløb. Hvis kunden betaler med kreditkort, er der typisk blevet tillagt et gebyr på 75 øre, da det oftest forekommende gebyr for dansk udstedte kreditkort er 0,75 pct.

Efter myndighedernes første udmelding skal man fremover kun pålægge moms af den del af varekøbet, der er med moms. I dette eksempel: 85 kroner x 0,75 pct. x 1,25 samt de resterende 15 kroner x 0,75 pct.. Det giver en stigning i forbrugerens gebyr fra nuværende 0,75 kr. til 0,91 kr.

IT-systemmæssigt vil den lette løsning være at tillægge den samlede indkøbskurv på eksempelvis 100 kr. 0,75% + moms = 0,94 kr. Meromkostningen i dette eksempel på 3 øre betales af forbrugeren via kreditkortgebyret.

Det skal bemærkes, at forslaget ikke koster provenu, men tværtimod vil medføre et merprovenu for statskassen.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der sælger både momsfrie og momspligtige varer

Evt. forslag til løsning

Den eneste hensigtsmæssige løsning er derfor, at detailhandelen må vælge at pålægge kortselskabets gebyr 25 pct., uanset om kunden også har købt momsfrie varer.

Forslaget skal gennemføres hurtigt, da virksomhederne nu står i overvejelser om de skal lave IT-tilretninger. Hvis først IT-tilretningerne - som vil koste adskillige millioner at lave- er gennemført, vil pengene være brugt og det vil være for sent at rette op på det.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum bemærker i øvrigt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt, at styrelsen ikke ser noget problem i, at kreditkortgebyret på de momsfrie varer også bliver pålagt moms, således at erhvervslivet ikke pålægges en millionregning i form af udgifter til tilretninger af IT-systemer.

SKATs udmelding om, at der skal betales moms af kreditkortgebyrer, der pålægges ved salg af momspligtige varer, har baggrund i en EU-dom, som fortolker EU’s fælles momsregler.

Det bemærkes, at der kun skal betales moms af kreditkortgebyrer, når gebyret opkræves separat. I det omfang gebyret er en del af den overhead, der indgår i prisen fx ved salg af varer i butikker, skal der ikke beregnes moms af gebyret separat, idet der lægges moms ved salget. Derudover bemærkes, at langt størstedelen af varesalget er momspligtigt.

Gebyret anses for at være en biydelse til hovedydelsen, dvs. at det er hovedydelsens (varens) momsmæssige status, der bestemmer om gebyret er momspligtigt eller momsfrit Idet momsreglerne baserer sig på EU’s fælles regler, er det ikke muligt at gøre momsfrie varer og dermed heller ikke gebyret på momsfrie varer momspligtigt. Virksomhederne kan i stedet lade være med at opkræve gebyret separat, og lade det indgå i prisen på varerne, som en overheadomkostning.

Forslaget behandles derfor ikke yderligere.