Spring navigation over
Indhold start

Afskaffelse af elitesmiley-ordningen

Dato18.06.2014
Nummer378

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Elitesmiley-ordningen er en ordning, hvor fødevarevirksomheder automatisk får en såkaldt elite-smiley, når de har haft fire kontrolbesøg uden anmærkninger. Det er en del af offentliggørelsen af kontrolresultater på fødevareområdet, hvor både gode og dårlige kontrolresultater bliver offentliggjort og skal være synlige og tilgængelige for forbrugerne.

Ordningen giver dog anledning til unødigt ressourceforbrug både i Fødevarestyrelsen og hos virksomhederne. Et ressourceforbrug som ikke står mål med ønsket om høj fødevaresikkerhed.

Virksomhederne mister deres elitestatus, når de får én sanktion – selv den mildeste, som er en såkaldt indskærpelse. En indskærpelse kan f.eks. være på grund af administrative fejl, der intet har at gøre med fødevaresikkerhed. Det kan være, at virksomheden f.eks. ikke har udfyldt papirer korrekt.

Efterfølgende skal virksomhederne have mindst to ekstra kontrolbesøg for at opnå elite-smileyen igen, hvilket er ressourcekrævende og dyrt for både virksomheder og den offentlige fødevarekontrol.

Desuden er ordningen diskriminerende i forhold til iværksættere og andre nyetablerede virksomheder, idet disse først kan opnå elite status efter 4 kontrolbesøg - altså efter et par år, selvom der ikke har været noget som helst for fødevarekontrollen at komme efter.

Berørte virksomheder

Fødevarevirksomheder, herunder engros- og produktionsvirksomheder, detail m.m.

Forslag

Afskaffelse af elitesmiley-ordningen, der er en del af smileyordningen, hvor fødevarevirksomheder får offentliggjort deres kontrolresultater.

En afskaffelse af ordningen vil minimere antallet af unødvendige kontrolbesøg, hvilket skyldes, at en såkaldt ”indskærpelse” i dag skal følges op af et ekstra kontrolbesøg, som med afskaffelsen af elitesmileyen vil blive overflødigt.

Afskaffelse af ordningen har ingen betydning for fødevaresikkerheden. I stedet får sanktionen ”indskærpelse” karakter af vejledning i virksomhederne frem for en reel sanktion. Ved det efterfølgende ”normale” kontrolbesøg skal virksomhederne have efterlevet den vejledning, som de har fået af den tilsynsførende. Dette vil være ressourcebesparende for både virksomheder og myndigheder.

Opnået elitesmiley har imidlertid i dag den positive effekt, at virksomhederne har færre kontrolbesøg end tilsvarende virksomheder, der ikke har elitestatus. Derfor bør en ophævelse af elitesmiley-ordningen forudsætte en ændring af systemet for fastsættelse af antal kontrolbesøg, således at virksomheder med høj regelefterlevelse og/eller brug af 3. partscertificering får reduceret deres kontrolfrekvenser.

Et kontrolbesøg er tidskrævende – både for fødevarekontrollen og for fødevarevirksomhederne.

Yderligere oplysninger

Elitesmiley ordningen er en del af det eksisterende fødevareforlig – et nyt Fødevareforlig 3 skal forhandles i løbet af 2014, og afskaffelse af elitesmiley-ordningen vil højst sandsynlig indgå i de politiske forhandlinger.

Forslaget gennemføres ikke

Forslaget indgik i forhandlingerne om Fødevareforlig 3. Det blev dog besluttet at videreføre smileyordningen uændret, herunder elite-smileyen.