Spring navigation over
Indhold start

Forenklinger af indberetning til Danmarks Statistik af Producent- og importprisindeks for varer

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Danmarks Statistik (DST) indsamler oplysninger om priser til fremstilling af Prisindeks for indenlandsk vareforsyning, Prisindeks for industriens omsætning af egne varer og tjenester, nationalregnskabsstatistik, Reguleringsindeks for boligbyggeri og Eurostats producentprisindeks.

Fristerne for indberetning er korte: dvs. 3 hverdage efter, at anmodning om prisindberetning er modtaget.

Oplysningerne angives på 6-cifret varekodeniveau.

Samme oplysninger afgiver virksomhederne allerede via SKAT’s toldsystemer. Alligevel udnytter DST ikke den mulighed for at indsamle de ønskede oplysninger, selvom DST allerede har adgang til kopidata af oplysningerne fra SKAT’s toldsystemer.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der er omfattet af denne rapporteringspligt til DST.

Evt. forslag til løsning

Efter de almindelige principper om ”one point of entry” foreslås det, at DST i videst mulige omfang anvender oplysningerne fra SKATs toldsystemer til fremstilling af Prisindeks for indenlandsk vareforsyning, Prisindeks for industriens omsætning af egne varer og tjenester, nationalregnskabsstatistik, Reguleringsindeks for boligbyggeri og Eurostats producentprisindeks uden ressourcetung henvendelse til virksomhederne.

Indsamlingen af priser til Producent- og importprisindeks for varer og tjenester samt Byggeomkostningsindekset kan ikke erstattes med prisinformationer fra Udenrigshandelsstatistikken.

De priser der anvendes til beregning af producent- og importprisindekset samt byggeomkostningsindekset skal afspejle reelle prisændringer, og ikke kvalitetsændringer eller mængdeforskelle mv. Det er derfor nødvendigt at følge priserne på varer og tjenester, som er identiske fra periode til periode. For at sikre dette, anvendes priser på enkeltvarer og –tjenester til indeksberegningerne.

Prisinformationerne i Udenrigshandel, som anvender oplysninger der er indsamlet via SKATs toldsystemer, findes på ottecifret varegruppeniveau, som dækker over mange individuelle produkter. Prisoplysningerne i udenrigshandelsstatistikken dækker således over gennemsnitspriser for de varer der indgår i statistikken, hvorfor det ikke er muligt at identificere priser på enkeltvarer eller -tjenester. Det betyder at mængde- og kvalitetsforskelle vil være indeholdt i priserne. Oplysningerne kan derfor ikke anvendes i indeksberegningerne.