Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af afgiftskompleks vedrørende overskudsvarme

Dato18.06.2014

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I mange virksomheder opleves kompleksiteten i afgiftssystemerne vedrørende overskudsvarme som en uhensigtsmæssig barriere i forhold til øget udnyttelse af spildvarme. Afgiftskompleksiteten medvirker simpelthen til, at en række potentielt samfundsøkonomiske attraktive projekter aldrig bliver tilstrækkeligt undersøgt, idet afgiftssystemet vurderes for besværligt. Derfor dropper virksomhederne tidligt eventuelle projekter.

Berørte virksomheder

Alle fremstillingsvirksomheder med potentielle overskudsvarmeprojekter.

Evt. forslag til løsning

Afgiftskompleksiteten vedrørende udnyttelse af overskudsvarme reduceres.