Spring navigation over
Indhold start

Vejledninger til nye love og bekendtgørelser skal udstedes, inden reglerne træder i kraft

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der findes eksempler på tilfælde, hvor vejledningerne til både love og bekendtgørelser ikke er udstedt, inden reglerne træder i kraft.

Dette skaber en usikkerhed for virksomhederne om, hvordan implementering skal foregå og kan betyde, at omstillingerne til nye regler kan være spildt, hvis disse viser sig at være i uoverensstemmelse med vejledningen.

Forslag

Det foreslås, at der stilles krav om, at vejledninger skal udstedes minimum tre måneder inden en lov eller bekendtgørelse træder i kraft.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen er enig med Virksomhedsforum i, at virksomhederne i god tid skal vide, hvordan de berøres af nye ændringer af de regler de er underlagt. Derfor har regeringen med virkning fra 1. oktober 2015 indført to årlige ikrafttrædelsesdatoer i Danmark, således at lovforslag på lovprogrammet og bekendtgørelser, der sendes i høring herefter, som hovedregel skal træde i kraft enten den 1. januar eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser for erhvervslivet. Dette gøres for at give virksomhederne bedre muligheder for at indstille sig på nye love og bekendtgørelser i god tid inden de træder i kraft.

For at gøre det så let og overskueligt som muligt for virksomhederne vil al information om ikrafttrædelse af love og bekendtgørelser blive samlet på Virk.dk, som er virksomhedernes indgang til offentlige myndigheder.

Fire uger før ikrafttrædelsesdatoen offentliggøres en oversigt på Virk.dk over love og bekendtgørelser, der træder i kraft på den kommende dato.

Oversigten suppleres med korte forklarende tekster til de enkelte love og bekendtgørelser, der beskriver de centrale krav og ændringer. Samtidig offentliggøres en oversigt over regulering, der forventes at træde i kraft på den efterfølgende ikrafttrædelsesdato. Det samme gælder regulering, der træder i kraft på andre datoer end 1. januar og 1. juli i overensstemmelse med undtagelsesmulighederne.

Der vil dog være situationer, hvor det er vanskeligt eller meget uhensigtsmæssigt at efterleve kravet om faste ikrafttrædelsesdatoer. Det kan for eksempel være regulering af særlig hastende eller ekstraordinær karakter (fx skatte- og afgiftsindgreb, regulering af produkter eller lignende, som udgør betydelig risiko for befolkningen og regulering af husdyrsygdomme), eller implementering af EU-regler, der skal træde i kraft på et bestemt tidspunkt, eller hvor det vil være en ulempe for de danske virksomheder at vente.

Forslaget er implementeret i 2016.

Med virkning fra 1. januar 2016 har regeringen indført to årlige ikrafttrædelsesdatoer i Danmark. Som hovedregel skal lovforslag på lovprogrammet og bekendtgørelser med direkte konsekvenser for erhvervslivet derfor træde i kraft enten den 1. januar eller 1. juli.

De fælles ikrafttrædelsesdatoer kan undtages i situationer, hvor det er vanskeligt eller meget uhensigtsmæssigt at efterleve kravet om faste ikrafttrædelsesdatoer. Det kan for eksempel være regulering af særlig hastende eller ekstraordinær karakter (fx skatte- og afgiftsindgreb, regulering af produkter eller lignende, som udgør betydelig risiko for befolkningen og regulering af husdyrsygdomme), eller implementering af EU-regler, der skal træde i kraft på et bestemt tidspunkt, eller hvor det vil være en ulempe for de danske virksomheder at vente.

Den seneste opgørelse viser, at 82 pct. af al erhvervsrettet lovgivning er trådt i kraft på de fælles ikrafttrædelsesdatoer. Danske virksomheder har dermed fået bedre muligheder for at danne sig et overblik over nye love og bekendtgørelser og i god tid indstille sig på den nye regulering. Til sammenligning har anvendelsesgraden i Holland og Storbritannien, som i flere år har haft lignende ikrafttrædelsesdatoer ifølge de senest tilgængelige informationer ikke været over 40 pct.

For at gøre det så let og overskueligt som muligt for virksomhederne at danne sig et overblik over den kommende regulering, offentliggøres der fire uger før endvidere en oversigt på Virk over love og bekendtgørelser, der træder i kraft på den kommende ikrafttrædelsesdato. Oversigten suppleres med korte forklarende tekster til de enkelte love og bekendtgørelser, der beskriver de centrale krav og ændringer. Samtidig offentliggøres en oversigt over regulering, der forventes at træde i kraft på den efterfølgende ikrafttrædelsesdato. Det samme gælder regulering, der træder i kraft på andre datoer end 1. januar og 1. juli.

Erhvervsstyrelsen følger løbende op på, om alle vedtagne lovforslag og udstedte bekendtgørelser, med direkte konsekvenser for erhvervslivet, er at finde på Virk senest fire uger før den kommende ikrafttrædelsesdato.