Spring navigation over
Indhold start

Indførelse af track-and-trace for sagsbehandlingen i offentlige myndigheder

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er ofte uigennemskueligt for virksomhederne, hvor i sagsbehandlingsprocessenderes sag befinder sig. Det vanskeliggør planlægning og skaber frustration.

Forslag

Indførelse af et Track-and-trace system, der giver virksomhederne mulighed for at følge fremdriften i sagsbehandlingen elektronisk for al offentlig sagsbehandling. Når virksomhederne sender en ansøgning bør de få en kvittering for modtagelse med oplysning om, hvornår de kan forvente svar samt at de kan følge sagens udvikling i track-and-trace systemet.

Yderligere

Der henvises til Københavns kommune for et eksempel på et sådant system. Sender du en byggeansøgning til Københavns Kommune, har du mulighed for at følge din byggesag online. Når du indsender en ny byggesag, modtager du automatisk en kode til Følg din byggesag i dit kvitteringsbrev/mail. Du kan bl.a. se:

Om din sag er modtaget og registreret.
Hvad status er på sagen.
Om kommunen venter på yderligere oplysninger.
Hvornår du kan forvente svar.
Afgørelsen så snart denne er færdig (og downloade den som PDF).

Forslaget gennemføres delvist.

Virksomhedsforum har stillet et lignende forslag om ” Øget kommunal digitalisering – track-and-trace af alle virksomhedshenvendelser”, som er behandlet i samarbejde med KL. Heraf fremgår det:

”Regeringen og KL støtter øget digitalisering af både erhvervslivets ansøgningsprocesser og kommunernes myndighedsbehandling. KL og staten er således også i gang med at digitalisere på en række områder, jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Den 1. april 2014 var Byg og Miljø klar til åbning i 97 kommuner. Byg og Miljø gør det muligt via et enkelt system at søge om byggetilladelser og en række sager på miljøområdet fx vandindvending og jordvarme. I Byg og Miljø vil hver ansøger få en sagsmappe, hvor ansøgeren til hver en tid kan tilgå og se status for ansøgningen. Ansøgeren kan desuden bede om en status over sagsbehandlingen tilsendt på mail eller sms. Byg og Miljø er konkret planlagt udvidet til miljøgodkendelser og hertil knyttede spildevandstilladelser i 2015. Derudover vil der i den videre udvikling af Byg og Miljø blive analyseret, hvilke andre relevante myndighedsrelaterede ansøgningsmuligheder, der kan indgå i Byg og Miljø. Det kunne eksempelvis være olie- og benzinudskillere og store tanke på virksomheder, der ikke kræver miljøgodkendelse.”

Forslaget er implementeret i 2014

Pr. 1. december 2014 var det obligatorisk at ansøge digitalt om byggetilladelser. På det tidspunkt var alle 98 kommuner koblet op på portalen Byg og Miljø, hvor den digitale ansøgning om byggetilladelser kan gennemføres. I Byg og Miljø kan hver ansøger tilgå en sagsmappe, hvor man bl.a. kan se status for ansøgningen. Derudover modtager ansøgeren en e-mail eller sms, når der er nyt sagen.

Der er ikke sket en fuld integration mellem Byg og Miljø og VIRK, men det er muligt at tilgå Byg og Miljø via link fra VIRK. I 1. kvartal 2015 forventes en forbedret løsning af Byg og Miljøs design. Her vil portalen blive integreret med standarderne for den fællesoffentlige designmanual for erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger.