Spring navigation over
Indhold start

Mulighed for at skifte arbejdsfordelingsmodel

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Gældende regler

Det er muligt at etablere arbejdsfordeling på forskellige måder. F.eks. kan en fordeling være mindst 2 dages ledighed i hver uge eller 1/2 ugers arbejde fulgt af 1/2 ugers ledighed.

Forslag

Det bør være muligt, at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling i løbet af den aftalte periode med arbejdsfordeling. Skiftet mellem typerne bør være muligt, når en cyklus i fordelingen er afsluttet.

Dvs. ved en fordeling med mindst to dages ledighed i en uge, bør det være muligt at skifte efter hver uge. Ved en fordeling med to ugers arbejde efterfulgt af to ugers ledighed, bør det være muligt at skifte hver fjerde uge.

Baggrund

Under en arbejdsfordeling kan der opstå skift i produktionsmønstret, hvor en anden model for fordeling kan være en fordel. Den fleksibilitet bør reglerne give mulighed for.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Yderligere oplysninger

Det henstilles, at forslaget adresseres i regi af den dagpengekommission, som regeringen agter at nedsætte.

Forslaget gennemføres delvist.

Arbejdsfordelingsordningen administreres i dag af arbejdsmarkedets parter, kommunerne, a-kasserne og de regionale beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesministeriet har som udgangspunkt ikke indflydelse på administrationen af ordningen, men fastsætter reglerne om supplerende dagpenge, der alene handler om, hvilke betingelser der som minimum skal være til stede for, at a-kassen kan udbetale supplerende dagpenge til sine medlemmer under en arbejdsfordeling.

Det fremgår af reglerne, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 om supplerende dagpenge, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, den træder i kraft, og at en anmeldt arbejdsfordeling kan vare i 13 uger inden for 12 måneder. Arbejdsfordelinger, som strækker sig ud over 13 uger, skal godkendes af Det Regionale Beskæftigelsesråd. Anmodningen skal fremsættes til rådet senest 4 uger før, fordelingen eller forlængelsen heraf skal træde i kraft.

Der er i reglerne om supplerende dagpenge ikke noget til hinder for, at en arbejdsfordeling afbrydes før tid. Såfremt ovenstående frister er overholdt – også i tilfælde af, at man ønsker at skifte fra en arbejdsfordelingsmodel til en anden – er det ministeriets vurdering, at virksomheden frit kan vælge at skifte arbejdsfordelingsmodel.

Det er ministeriets opfattelse, at retningslinjerne for arbejdsfordeling i øvrigt aftales mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne.

Forslaget er implementeret i 2016.

Arbejdsfordelingsordningen administreres i dag af arbejdsmarkedets parter, kommunerne, a-kasserne og de regionale beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesministeriet har som udgangspunkt ikke indflydelse på administrationen af ordningen, men fastsætter reglerne om supplerende dagpenge, der alene handler om, hvilke betingelser der som minimum skal være til stede for, at a-kassen kan udbetale supplerende dagpenge til sine medlemmer under en arbejdsfordeling.

Det fremgår af reglerne, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 om supplerende dagpenge, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, den træder i kraft, og at en anmeldt arbejdsfordeling kan vare i 13 uger inden for 12 måneder. Arbejdsfordelinger, som strækker sig ud over 13 uger, skal godkendes af Det Regionale Beskæftigelsesråd. Anmodningen skal fremsættes til rådet senest 4 uger før, fordelingen eller forlængelsen heraf skal træde i kraft.

Der er i reglerne om supplerende dagpenge ikke noget til hinder for, at en arbejdsfordeling afbrydes før tid.

Såfremt ovenstående frister er overholdt – også i tilfælde af, at man ønsker at skifte fra en arbejdsfordelingsmodel til en anden – er det ministeriets vurdering, at virksomheden frit kan vælge at skifte arbejdsfordelingsmodel.

Det er ministeriets opfattelse, at retningslinjerne for arbejdsfordeling i øvrigt aftales mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne.

Da de gældende regler om supplerende dagpenge ikke er til hinder for, at en arbejdsfordeling afbrydes før tid, eller at virksomheden ændrer arbejdsfordelingsmodel – hvis virksomheden overholder fristerne – skal der ikke foretages yderligere for at gennemføre forslaget.

Forslaget er – efter Virksomhedsforums ønske - videregivet til dagpengekommissionen. Dagpengekommissionen offentliggjorde sine anbefalinger i oktober 2015.

Dagpengekommissionen har drøftet reglerne om supplerende dagpenge under deltagelse i arbejdsfordeling, men har ikke anbefalet at ændre på reglerne. Lov om arbejdsløshedsforsikring er heller ikke ændret på dette punkt.