Spring navigation over
Indhold start

Enklere administration af arbejdsfordelingsordningen

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Gældende regler

Når en arbejdsfordeling forlænges, så er der teknisk set tale om en ny fordeling, og dermed skal virksomheden udfylde en navneliste. Navnelisten er papirbaseret, hvilket gør de administrative omkostninger større.

Forslag

Det foreslås, at der ikke skal udfyldes en ny navneliste ved en forlængelse af en arbejdsfordeling, og at navnelisten gøres elektronisk. Det bør således være muligt for virksomhederne at udfylde og sende anmeldelse/ansøgning om arbejdsfordeling elektronisk.

Baggrund

De nuværende procedurer er unødigt administrativt besværlige. De foreslåede ændringer vil kan gøre arbejdsfordelingsordningen nemmere at administrere.

Økonomiske konsekvenser

Forslagene vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Yderligere oplysninger

Det henstilles, at forslaget adresseres i regi af den dagpengekommission, som regeringen agter at nedsætte.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Arbejdsfordelingsordningen administreres af arbejdsmarkedets parter, kommunerne, a-kasserne og de regionale beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesministeriet har som udgangspunkt ikke indflydelse på administrationen af ordningen, men fastsætter reglerne om supplerende dagpenge, der alene handler om, hvilke betingelser der som minimum skal være til stede for, at a-kassen kan udbetale supplerende dagpenge til sine medlemmer under en arbejdsfordeling.

Det følger af kommunaliseringen af beskæftigelsessystemet, at ansvaret for blanketter på området i 2011 overgik til Kommunernes Landsforening.

De gældende regler om supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling er ikke til hinder for en mere elektronisk administration af reglerne.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har været i dialog med KL og DA vedrørende forslaget med henblik på at undersøge muligheden for at udvikle en it-løsning, der digitaliserer blanketterne om arbejdsfordeling.

Der er udarbejdet en business case om forslaget, som viser et lavt antal sager på landsplan sammenholdt med de omkostninger, der er forbundet med en digitalisering af blanketterne om arbejdsfordeling, hvorfor det ikke vil være meningsfuldt at imødekomme forslaget.

Forslaget om digitalisering af arbejdsfordeling gennemføres derfor ikke.

De gældende regler om supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling er ikke til hinder for en mere elektronisk administration af reglerne.

​Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har været i dialog med KL vedrørende forslaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er ved at undersøge muligheden for at udvikle en it-løsning, der digitaliserer blanketterne om arbejdsfordeling, herunder udarbejdelse af Business Case. Styrelsen er i dialog med DA herom. Herefter vil der blive taget stilling til, om forslaget skal implementeres og i givet fald tidsplanen for implementering. Tidsplanen vil i givet fald afhænge af den konkrete model, men det vurderes mest sandsynligt, at en eventuel implementering vil være færdig i 2017 eller senere.