Spring navigation over
Indhold start

Virksomhedsrettet eksportindsats i Fødevarestyrelsen

Dato25.02.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Vejledning / rådgivning ift. fødevarevirksomheders eksportaktiviteter bør have et styrket erhvervsfokus.

Forslag

Fødevarestyrelsen skal mere aktivt og målrettet støtte virksomhedernes eksport.

Virksomhedernes adgang til nye markeder/lande afhænger af viden om forhold og krav, som de pågældende markeder/lande stiller. Indhentning af viden om modtagerlande er derfor afgørende for at virksomhederne får fodfæste.

Styrelsen kan udnytte sine kontakter og kompetencer til at spille en større rolle i forhold til at indsamle og formidle viden om nye og potentielle fødevaremarkeder, bl.a. via et myndighed-til-myndighed-til-virksomhed samarbejde. Som led i dette kan eksportindsatsen på de udenlandske repræsentationer (statskonsulenter) inddrages.

Forslaget gennemføres.

Fødevarestyrelsen har et tæt samarbejde med danske virksomheder og brancheorganisationer på eksportområdet, både i forhold til nye og eksisterende markeder. Fødevarestyrelsen samarbejder med ambassaderne herunder statskonsulenterne, der er behjælpelige med kontakt til myndighederne i de lande, der eksporteres til.

Fødevarestyrelsen arbejder i forbindelse med Fødevareministeriets Eksportstrategi med planer om at stå til rådighed for små og mellemstore virksomheder til årlige gå-hjem møder eksempelvis i de regionale væksthuse med henblik på at styrke eksportindsatsen. Desuden planlægger Fødevarestyrelsen at oprette et kontaktforum for eksportspørgsmål for brancheorganisationer i lighed med øvrige kontaktfora i styrelsen.

Initiativerne forventes gennemført i 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Fødevarestyrelsen har 5. november 2014 afholdt det første møde i Dialogforum for eksport med deltagelse af brancheorganisationer og få udvalgte store virksomheder.

Formålet med dialogforummet er bl.a. at være et forum for drøftelser af ønsker og synspunkter i forbindelse med Fødevarestyrelsens administration af eksportområdet. Fødevarestyrelsen og kunderne kan komme med ønsker til særlige emner eller problemstillinger af generel karakter, der kan drøftes i dialogforummet.

Fødevarestyrelsen vil herudover bl.a. bruge dialogforummet til at informere om forhandlinger i EU-regi samt informere om nye regler.

Der er godkendt et kommissorium for dialogforummet.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en inspektionsguide til virksomheder. Initiativet er modtaget positivt af erhvervet. Guiden skal hjælpe og vejlede virksomheder i forbindelse med inspektioner fra tredje lande. Det er et vigtigt element i processen med at blive godkendt til et eksportmarked og det erfares, at der er et behov for yderligere vejledning til dette.

Fødevarestyrelsen vurderer, at guiden kommer bredere ud end gå-hjem møder i væksthusene, og det er derfor valgt, at starte et styrket erhvervsfokus her. Guiden vil endvidere være et nyttigt fundament ved evt. deltagelse af Fødevarestyrelsen i gå-hjem møder i regi af de regionale væksthuse i 2015.