Spring navigation over
Indhold start

Undersøg mulighederne for i visse tilfælde at anvende besøgsrapporten som en afgørelse

Dato25.02.2014
Nummer326

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det har tidligere været muligt at anvende besøgsrapporten som en afgørelse. Det er ikke længere muligt. Det forhindrer muligheden for at træffe afgørelser på stedet uden efterfølgende sagsbehandling.

Virksomheder

Alle virksomheder

Forslag

Arbejdstilsynet bør undersøge mulighederne for i visse tilfælde at anvende besøgsrapporten som en afgørelse, evt. på forsøgsbasis, med henblik på at reducere sagsbehandling i både myndighed og virksomhed.

Forslaget gennemføres ikke

Den enkelte besøgsrapport kan efter Arbejdstilsynets vurdering ikke stå alene som en forvaltningsmæssig korrekt afgørelse. Det følger af forvaltningsloven, at der til afgørelser skal knyttes bl.a. begrundelse, hjemmelshenvisning og klagevejledning. Dette gælder uanset, om kravet kan (og er blevet) opfyldt med det samme. Hensynet bag besøgsrapporten er bl.a. at stille virksomheden bedst muligt retssikkerhedsmæssigt og give virksomheden mulighed for at forholde sig til de krav, som myndigheden stiller. Samtidigt er den konkrete besøgsrapport en dokumentation for virksomheden og Arbejdstilsynet for, at Arbejdstilsynet stiller et krav til virksomheden samt indholdet heraf.

Besøgsrapporten anvendes som en kortfattet dokumentation til virksomheden for, at Arbejdstilsynet har afgivet forbud ved alvorlige arbejdsmiljøovertrædelser eller strakspåbud med angivelse af en kort skriftlig information om, hvad virksomheden skal ændre på for at leve op til reglerne.

Senest 7 dage efter tilsynet sender Arbejdstilsynet i elektronisk form den egentlige skriftlige afgørelse, hvoraf det mere præcist fremgår, hvad Arbejdstilsynet har lagt vægt på. Endvidere fremgår bl.a., at virksomheden har ret til at klage over afgørelsen.

Ligeledes lægger Arbejdsmiljøklagenævnet i vurderingen af klagesager på arbejdsmiljøområdet stor vægt på, at de formelle juridiske krav til Arbejdstilsynets afgørelser er opfyldt. Der henvises til forslaget om Arbejdstilsynets begrundelser i afgørelser. Det bemærkes, at Arbejdstilsynets besøgsrapport også er en retssikkerhedsmæssig foranstaltning, som Arbejdstilsynet er forpligtet til at aflevere til virksomheden, og hvis formål bl.a. er at dokumentere, at Arbejdstilsynet har været der, på hvilket tidspunkt, samt hvem Arbejdstilsynet har været repræsenteret ved, og hvad Arbejdstilsynet har set på under tilsynet.