Spring navigation over
Indhold start

Problemer med ibrugtagning af NemID medarbejdersignatur

Dato25.02.2014
Nummer277

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Dansk Erhverv har modtaget henvendelse fra virksomheder, der har haft problemer med NemID medarbejdersignatur i forbindelse med Digital Post.

Fælles for virksomhederne er, at de tidligere har benyttet ”gamle” signaturløsninger (”NemID Erhverv” / ”NemID til virksomheder”), som bliver udbudt som kommercielt produkt af Nets. Nets er også leverandør af den offentlige løsning til ”NemID medarbejdersignatur” som bl.a. bruges til Digital Post.

Ældre signaturer giver anledning til problemer af forskellig karakter. Der lader til, at ældre signaturer kan ”smække brugeren ude”, og vanskeliggøre oprettelsesproceduren. Samtidig giver terminologien anledning til begrebsforvirring og vanskeligheder ift. support.

Alt i alt giver overgangen anledning til unødig ressourcetræk og frustration hos danske virksomheder.

Berørte virksomheder

Virksomheder med ”gamle” digitale signaturer, som skal i gang med at bruge det nye NemID, fx til Digital Post.

Forslag

Der er behov for, at:

Skabe et overblik over problemets omfang og nærmere (tekniske) karakter.

Gennemgå systemerne for at undersøge om der kan gøres noget teknisk for at sikre en mere smidig overgang og ibrugtagning.

Undersøge om der kan ske kommunikative forbedringer. Figuren på virk.dk's vejledning med "Oversigt over digitale signaturer" viser de forskellige teknologier og begreber der er i spil, og som giver anledning til tvivl og spørgsmål.

Yderligere

Til uddybning af ovenstående følger her to skriftlige henvendelser samt har modtaget et par tilsvarende henvendelser på telefon, fra virksomheder som havde forholdsvis let ved at oprette helt nye medarbejersignaturer, men som havde problemer, når oprettelsen tog afsæt i ”gamle” signaturer.

Virksomhed A
Problemer med DanID og NemID.

27.06.13 forsøger jeg at overføre vores DanID til NemID, hertil får jeg følgende svar.
Vi har konstateret følgende problemer:
- [navn1] RID [nummer1] er registreret med et forkert CPR-nummer. Spær og nedlæg signaturen. Opret evt. medarbejder igen med korrekt CPR-nummer. Det var det rigtige CPR nummer
- [Navn 2] med RID [nummer2] er registreret med et forkert CPR-nummer. Spær og nedlæg signaturen. Opret evt. medarbejder igen med korrekt CPR-nummer.
Det var det rigtige CPR nummer.

Derfor bestiller jeg nye koder. De nye koder installerer jeg den 2. juli 2013 – som er sidste dag for overflytning, derefter forsøger jeg igen at overføre vores adgang men får samme besked som sidst, dog først kl. 20.34.

Den 3. juli mailer jeg NemID’s kundeservice med forespørgsel om hvad jeg skal gøre. Her er beskeden, at jeg må starte forfra hos NemID, men at mine gamle koder hos DanID vil virke indtil udløbsdatoen. Vi har heller ingen problemer med at brug dem i juli og det meste af august.

Ultimo august virker koderne ikke mere, selvom de først skulle udløbe i 2014.

28.08.13 bestiller jeg "Aftale om oprettelse af NemID administrator". Denne signatur modtager jeg og installerer – noget går galt og jeg må bestille nye koder, disse koder modtager jeg, men da jeg ikke har fået en mail med linket kan jeg ikke bruge dem. Altså må jeg bestille nye koder igen.

01.10.13 modtager jeg endelig nogle koder, som jeg kan aktivere, og som virker.

Nu er mit næste problem, hvordan jeg med dette login, kan komme på Virk.dk, Skat, Danmarks Statistik m.m.

Virksomhed B
Vi har 3 CVR numre.
De to har vi oprettet her inden 1. november, og det er gået fint, tror vi da.

Det 3. CVR nummer er blevet oprettet for 5 år siden, med en digital signatur. Det skete fordi, at vi skulle forny vores køretilladelse til vognmandskørsel på det tidspunkt, og ansøgningen skulle være digital. (Vi er ved at forny den igen nu. Denne gang skal ansøgningen sendes pr. brev, da Færdselsstyrelsen ikke kan behandle digitale ansøgninger. Er det ikke mageløst?)

Tilbage til den digitale signatur. Vi har ikke haft brug for den i de 5 år, vi har haft den, og i mellemtiden har vi mistet vores kodeord, så vi ikke kan oprette den digitale postkasse. Vi har ringet dagligt til support. Efter ca. 20 min. ventetid kommer vi igennem til support, hvor vi får at vide, at de stiller om til Nets, hvorefter vi får at vide at de har travlt og kan ringe igen senere.

Man bruger millioner af kroner til oplysning om postkassen, det var bedre, om man brugte dem til flere medarbejdere.

Forslaget gennemføres delvist.

Overgangen til den nuværende NemID medarbejdersignatur blev igangsat i efteråret 2012. Virksomhederne fik i en planlagt rækkefølge adgang til at igangsætte overgangen. Overgangen skulle ske ved, at virksomhederne accepterede en opdateret aftale med Nets DanID samt en igangsætning af overførsel af data via selvbetjeningen online. Herefter skete flytningen af data automatisk i Nets DanIDs systemer. Teknisk support i forbindelse med udfordringer med overgangen til NemID medarbejdersignatur var gratis frem til den 30. juni 2013. Samme dato ophørte muligheden for overgang til NemID medarbejdersignatur ved en opdatering af en eksisterende aftale med Nets DanID og en automatisk overførsel af data. De virksomheder, der ikke skiftede til NemID medarbejdersignatur før 30. juni 2013, har alene mulighed for at få NemID medarbejdersignatur ved at indgå en ny aftale med Nets DanID. Op til og under den automatiske overgang til NemID medarbejdersignatur blev der løbende udsendt information til administratorer af den digitale signatur hos virksomhederne, herunder påmindelser om, at muligheden for automatisk overgang ville ophøre pr. 30. juni 2013. Der har desuden under den automatiske overgangsfase og frem til i dag været adgang til detaljeret information på Nets DanIDs hjemmeside.

Virksomhedsforums forslag indikerer, at nogle af de virksomheder, der ikke gjorde brug af den automatiske overgang til NemID medarbejdersignatur, men efterfølgende har indgået en helt ny aftale med Nets DanID, har oplevet problemer ved ibrugtagning af NemID medarbejdersignatur.

Digitaliseringsstyrelsen og Nets DanID har drøftet de beskrevne problemer og de fremtidige udfordringer med overgangen til NemID medarbejdersignatur. Det vurderes, at der er relativt få virksomheder, som har oplevet problemer med overgangen indtil nu, og problemerne er meget forskellige. Det synes derfor mest hensigtsmæssigt at løse eventuelle fremtidige udfordringer med styrket information og support.

Nets DanID anslår, at der er ca. 2.500 virksomheder, der mangler at overgå til den nye NemID medarbejdersignatur. Der planlægges målrettede informationsmails til disse alt efter deres situation. Samtidig vil der blive udarbejdet vejledning med henblik på, at hjælpe berørte virksomheder videre, hvis de i forbindelse med indgåelse af en ny aftale om NemID medarbejdersignatur skulle opleve problemer.

Vurdering af Virksomhedsforums forslag og igangsættelse af tiltag

Regeringen vil gennemføre forslaget delvist, idet der er skabt overblik over omfanget af problemerne med overgangen til NemID medarbejdersignatur. Samtidig er det besluttet at styrke informationen til og vejledningen af de virksomheder, der fortsat mangler at overgå til den nye NemID medarbejdersignatur. Det vurderes dog ikke hensigtsmæssigt at iværksætte tiltag til en ændring af systemerne, idet problemerne vurderes at være begrænsede og forskelligartede. De er desuden relateret til en overgang, der snart er gennemført.

Forslaget forventes gennemført i 2. kvartal 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Primo december 2014 lukkes de sidste ”gamle” signaturløsninger (”NemID Erhverv”/ ”NemID til virksomheder”). Når disse sidste signaturer lukkes, skal der indgås en ny aftale til oprettelse af den nye NemID medarbejdersignatur. Der er i den forbindelse udsendt adviseringer pr. e-mail til de virksomheder, der stadig ikke er overgået til den nye NemID medarbejdersignatur. Nets er opmærksom på eventuelle relaterede udfordringer og er stadig forberedt med den vejledning der måtte være behov for.

Nets oplyser at antallet af CVR-numre med et gyldigt certifikat fra den ”gamle” signaturløsning, men uden en ”ny” NemID medarbejdersignatur nu er nede på 676.