Spring navigation over
Indhold start

Følg eller forklar princip for indhentning af statistikker/statistikoplysninger som ikke er reguleret af EU

Dato29.10.2013
Nummer225

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Langt de fleste statistikker har oprindelse i EU-regulering, men der er også krav, som er nationalt fastsatte, og som pålægger danske virksomheder yderligere byrder.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik

Forslag

Danmarks Statistik gennemgår deres indberetninger og angiver, hvor der er statistikker/statistikoplysninger, som ikke stammer fra EU krav. I de tilfælde hvor statistikoplysningerne er nationalt fastsatte, skal Danmarks Statistik enten forklare, hvorfor det er nødvendigt at indsamle de pågældende oplysninger og hvad de anvendes til, alternativt bør kravene slettes i skemaerne til virksomhederne.

Danmarks Statistiks Styrelse vurderer de nationale behov for statistiske oplysninger om samfundsforhold og fastlægger på denne baggrund hvilke statistikker, der skal udarbejdes. Dette sker i den årlige arbejdsplan for Danmarks Statistik.

Behov for udarbejdelse af statistik er såvel nationale behov som krav fra EU. Der er på erhvervsområdet en meget stor overensstemmelse mellem de anførte behov.

Oplysninger indsamles med hjemmel i Lov om Danmarks Statistik, og er altovervejende obligatoriske. Danmarks Statistik redegør klart for, hvilke statistikker det er obligatorisk at indberette til, og hvilke det er frivilligt at indberette til.

Danmarks Statistiks Indberetterudvalg med repræsentanter for erhvervslivets organisationer m.fl. inddrages forud for beslutning om nye statistikker og afgiver kommentarer til brug for Danmarks Statistiks Styrelses behandling.

Der sker en løbende vurdering af statistikprogrammet, dels fsa. omfanget af spørgsmål og stikprøvernes størrelse. Indberetterudvalget orienteres løbende om påtænkte og gennemførte aktiviteter.

Der eksisterer allerede et ”følg eller forklar princip” for forberedelse og udarbejdelse af statistikker via myndighedsbestemmelserne i lov om Danmarks Statistik.

I forbindelse med det videre arbejde vil Danmarks Statistik sikre, at frivillige spørgsmål/tællinger tydeligt markeres i indberetningsmateriale og i indberetningsløsningerne.

Forslaget er implementeret i 2014

Forslaget gennemføres løbende.

Der sker en løbende vurdering af statistikprogrammet, dels fsa. omfanget af spørgsmål og stikprøvernes størrelse. Indberetterudvalget orienteres løbende om påtænkte og gennemførte aktiviteter.

I forbindelse med det videre arbejde vil Danmarks Statistik sikre, at frivillige spørgsmål/tællinger tydeligt markeres i indberetningsmateriale og i indberetningsløsningerne.

Danmarks Statistiks Indberetterudvalg med repræsentanter for erhvervslivets organisationer m.fl. inddrages forud for beslutning om nye statistikker og afgiver kommentarer til brug for Danmarks Statistiks Styrelses behandling.