Spring navigation over
Indhold start

Online værktøj til gennemførelse af APV

Dato29.10.2013
Nummer230

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Arbejdstilsynet har i de senere år udviklet tjeklister, som skal hjælpe virksomhederne i deres arbejde med arbejdspladsvurderinger (APV). Der eksisterer i dag 85 brancherettede APV tjeklister. Alligevel oplever mange virksomheder, at det kan være besværligt at udarbejde APV og flere bruger ikke de vejledninger, der stilles til rådighed. Nogle vælger at købe hjælp blandt eksterne eksperter. Endeligt er der især blandt de mindre virksomheder fortsat virksomheder, som ikke har udarbejdet en APV. Det kan skyldes, at de ikke er klar over, at der i alle virksomheder med ansatte skal udarbejdes en skriftlig APV. Det kan også skyldes, at de ikke kan overskue processen, at de ikke ved, hvordan de griber den an eller at de ikke kan overskue skriftlighedskravet i APV’en.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde APV.

Forslag

I Irland gennemførte man i 2009 en undersøgelse, som blandt andet viste, at mange særligt mindre virksomheder ikke overholdt reglerne om APV fuldt ud. Den irske regering besluttede derfor at udvikle et online værktøj ”BeSmart”, som sætter mindre virksomheder i stand til selv at håndtere APV’en og samtidig overholde lovgivningen fuldt ud.

Det foreslås, at Arbejdstilsynet involverer brugerne af APV’en i at udarbejder en smart digital løsning, som virksomhederne kan anvende i deres arbejde med at gennemføre og følge op på APV’en. Arbejdsmarkedets parter inddrages i arbejdet. Løsningen bør tage udgangspunkt i en afdækning af særligt de små og mellemstore virksomheders behov. Formålet med løsningen er at sikre, at det især for de mindre virksomheder bliver enklere og mere overskueligt at håndtere den skriftlige APV. Virksomhedsforum opfordrer til, at Arbejdstilsynet i udviklingen af et online værktøj til at gennemføre APV’en følger op med tiltag, der sikrer, at virksomhederne ved, at løsningen eksisterer og løsningen løbende tilpasses brugernes behov og erfaringer.

Yderligere oplysninger

Til inspiration henvises til OIRA (online interactive risk assessment), som det europæiske Agentur for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen står bag og som tilbydes medlemsstaterne. Derudover kan der henvises til det irske BeSmart initiativ.

På baggrund af bl.a. forslaget fra virksomhedsforum vil Arbejdstilsynet i første halvår af 2014 iværksætte en brugerundersøgelse blandt mindre virksomheder med henblik på at afdække, hvilke udfordringer virksomhederne har med at gennemføre og følge op på APV’en, og hvordan disse kan løses.

Når undersøgelsen er gennemført, vil Arbejdstilsynet vurdere, hvilken type af værktøj, der er behov for, så det bliver enklere og mere overskueligt for mindre virksomheder at håndtere APV-kravet. Formålet er endvidere at udvikle et værktøj, som understøtter, at APV-arbejdet har en værdi for det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.

Arbejdsmarkedets parter vil på baggrund af oplæg fra Arbejdstilsynet blive inddraget i opfølgningen.

Forslaget forventes gennemført i første halvår 2014.

Forslaget er implementeret i 2015

Arbejdstilsynet har i 2014 gennemført interview med mindre virksomheder om deres udfordringer og behov i forhold til at udarbejde APV. Desuden har virksomheder testet en prototype af et online APV-værktøj.

Online APV-værktøjet er implementeret i august 2015. Virksomhederne kan tilgå værktøjet fx via link på arbejdstilsynet.dk:

https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/online-apv

Forventningen er, at værktøjet gør det lettere for virksomhederne at udarbejde den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, Værktøjet er målrettet mindre virksomheder, men kan også anvendes af større virksomheder.