Spring navigation over
Indhold start

Fortsat problemer - herunder uklar information ved digital indsendelse af grønt regnskab

Dato29.10.2013
Nummer236

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Systemet til indsendelse af grønt regnskab forekommer fortsat ustabilt. Når virksomheden indsender sit grønne regnskab via den digitale løsning på virk.dk, er det desuden svært at vide om indberetningen er afsluttet og indsendt.

En virksomhed oplevede at få besked om, at den manglede at afslutte, på trods af at de havde trykket ”afslut”. Da de gik ind og prøvede at afslutte igen, oplevede de, at skærmen blot blinkede, når de trykkede ”afslut”.

Virksomheden måtte opgive og ringe ind, for at få hjælp til at afslutte indberetningen – som de vel at mærke havde afsluttet.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som indberetter grønt regnskab digitalt via virk.dk

Forslag

Systemet skal fungere stabilt, og det bør undersøges, hvorfor en virksomhed oplever, at de ikke kan få lov at afslutte en indberetning, og sikres at problemet ikke opstår igen.

Yderligere information

Virksomhedsforum har tidligere sendt et forslag om, at IT-systemet til indberetning af Grønne regnskaber skal bringes til at virke.

Regeringen har svaret, at forslaget gennemføres og oplyser, at: ”Fra 4. kvartal 2012 til medio marts 2013 er der gennemført en række forbedringer af it-systemet til indberetning af grønne regnskaber. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der med disse forbedringer er rettet op på mange af de problemer, brugerne har oplevet i forbindelse med tidligere års indberetning, og at systemet samtidig er blevet mere brugervenligt”. Der er dog fortsat problemer med systemet, hvilket er baggrunden for ovenstående forslag.

Miljøstyrelsen arbejder på en løsning, der skal forebygge, at de mest hyppigt identificerede fejl i forbindelse med indberetning af grønne regnskaber og PRTR (Pollutant Release and Transfer Register), sker. Det sker i forbindelse med et større IT projekt ”Projekt Digitalisering Erhverv”.

Der er allerede et kvitteringssystem per mail i det eksisterende indberetningssystem, så virksomheden modtager en kvittering, når det grønne regnskab er afsluttet.

Enkelte gange opstår der fejl, når virksomheden forsøger at afslutte sagen ved at acceptere myndighedens udtalelse. Denne afslutningsfejl er af en teknisk karakter. Den nye løsning forventes desuden at være mere omstillingsvenlig, og feedback fra brugere vil potentielt bedre kunne indarbejdes.

Den nye løsning til fejlforebyggelse i forbindelse med indberetning af grønne regnskaber og PRTR data forventes klar i 2014. Opgaven forventes at ville blive udbudt primo 2014.

Forslaget er implementeret i 2015

Reglerne om virksomheders indberetning af grønne regnskaber er afskaffet.

Visse virksomheder vil dog fortsat skulle indberette PRTR-data.

En række fejl ved IT-systemet er udbedret. Der forventes i 2016 udviklet en ny og bedre indberetningsløsning.

Ændringen medfører, at de underlagte virksomheder ikke længere skal lave det grønne regnskab, bestående af miljøberetningen og indberetning af forbrugsdata og PRTR-data. Dette medfører en administrativ lettelse på 3,3 mio. kr.

Virksomheder med PRTR-data over tærskelværdier jf. PRTR forordningen vil som konsekvens af den nye bekendtgørelse dog fortsat skulle indberette disse. Således genindføres kravet om PRTR indberetning, dog kun for værdier som overskrider tærskelværdierne og dette medfører byrder på 0,4 mio. kr. på samfundsniveau.

Samlet medfører udfasning af de grønne regnskaber og fortsættelsen af PRTR indberetning i en ny bekendtgørelse en administrativ netto lettelse på 2,9 mio. kr.