Spring navigation over
Indhold start

Support på NemID

Dato29.10.2013
Nummer237

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder er tvunget til at benytte NemID medarbejdersignatur, når de skal foretage indberetninger digitalt til det offentlige, og når de skal benytte den obligatoriske digitale postkasse.

Virksomhederne oplever, at de ikke har adgang til den nødvendige support på NemID. De oplever, at supporten har lukket, når de sidder og skal lave indberetninger eller at supporten er utilstrækkelig med meget kortfattede og ikke let forståelige skriftlige svar. Typisk fordi de bedst har tid om aftenen eller i weekenden.

Man har mulighed for at betale for af få adgang til support. Det er svært for virksomhederne at gennemskue, hvilken supportløsning de skal vælge – og hvor meget de dermed skal betale.

Berørte virksomheder

Virksomheder med behov for NemID support.

Forslag

Virksomhederne skal have mulighed for at få telefonisk support om aftenen frem til kl. 22 og i weekenden.

Det bør være gratis for virksomhederne at benytte supporten af NemID, da det er obligatorisk for virksomhederne at benytte. Som minimum indenfor almindelig kontortid og i ordningens indkøringsperiode også aftner og weekender.

Yderligere information

Virksomhedsforum har allerede sendt et forslag til regeringen om et Fælles offentligt supportcenter, der 24/7 yder support til digitale indberetninger/ansøgninger mv.

Dette forslag, skal ses som et supplement til dette – og måske en løsning, der kan implementeres på kortere sigt.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres i mindre grad.

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at behovet for at udvide åbningstiden (ud over den nuværende åbningstid kl. 8:30-20:00, mandag-fredag) ikke vil stå mål med de øgede udgifter hertil. Supporten har åbent i tidsrummet kl. 10:00-16:00 lørdage, søndage, grundlovsdag og helligdage. Juleaftens og nytårsaftensdag dog kl. 10:00-14:00. Desuden vil den igangsatte gennemførelse af forslag 212 gøre NemID mere tilgængeligt og anvendeligt for små virksomheder, som i særligt høj grad har behov for support.

Selvom finansiering af support til virksomheder ikke er en del af kontrakten om NemID, blev der i forbindelse med overgangen til Digital Post indgået en aftale om gratis support for virksomhederne, hvis de havde NemID-relaterede spørgsmål til Digital Post. Aftalen løb frem til udgangen af februar 2014, hvor hovedparten af virksomhederne forventedes at være kommet på Digital Post. Efterfølgende har staten frikøbt dele af erhvervssupporten til virksomhedernes administratorer.

I forbindelse med implementering af Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi initiativ 1.4 igangsættes en undersøgelse af, hvordan et fællesoffentlig supportcenter bl.a. til NemID kan etableres, herunder også snitflader og åbningstider.

Forslaget er ikke implementeret

Som led i initiativ 1.4 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 etableres der i de kommende år et samlet supporttilbud til MitID, NemLog-in, Digital Post, NemKonto, borger.dk og Virk. Supporttilbuddet skal sikre, at det er nemmere at få den rigtige hjælp, når både virksomheder og borgere har problemer med at anvende digitale løsninger som fx MitID, NemLog-in eller Digital Post. Supporttilbuddet skal også bidrage til, at fx hjælpesider løbende optimeres og opdateres.

Etableringen af det samlede supporttilbud sker trinvist, og tidsplanen for etablering hænger tæt sammen med tidsplaner for udbud af MitID, NemLog-in3 og Næste generation Digital Post. Det samlede supporttilbud forventes at være etableret i 2020, men tidspunktet vil afhænge af, hvornår de nye løsninger tages i brug.

I forbindelse med etablering af et samlet supporttilbud frikøbes support til den kommende erhvervsidentitetsløsning, der skal erstatte den eksisterende NemID medarbejdersignatur. Det vil reducere virksomhedernes direkte omkostninger til support, da visse typer af support til NemID medarbejdersignatur i dag er underlagt brugerbetaling.

Åbningstiden i det samlede supporttilbud forventes at følge de nuværende åbningstider i NemID support.