Spring navigation over
Indhold start

SKAT's brugerrettighedsstyring - uforståelige titler på rettigheder / roller

Dato29.10.2013
Nummer238

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Titlerne på de rettigheder/roller man kan tildele i SKAT’s rettighedsstyringssystem er helt uforståelige for almindelige brugere og nogle rettigheder fremgår to gange hvilket øger forvirringen.

Som eksempler på uforståelige rettigheder kan nævnes:

  • EMCS_B2B_SECURITY_PRG
  • ICS_External_ Company_PRG
  • UC_IAM_KLIENT_PRG
  • MAN_External_ Company_Gruppe_PRG

Det gør det meget besværligt at anvende systemet og resulterer i betydeligt tidsforbrug samt usikkerhed for virksomhederne mht. om de har anvendt det korrekt. Herudover skal man igennem rigtig mange klik for at komme til det, som det handler om med tildeling af rettigheder.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der anvender SKAT’s brugerrettighedsstyring.

Forslag

Titlerne på de rettigheder man kan tildele i systemet skal ændres, så brugene kan forstå hvad de dækker over. Virksomheder der anvender systemet kan med fordel inddrages i udvikling samt test af løsningen.

Det skal desuden gøres lettere at finde det relevante sted for tildeling af rettigheder.

Skatteministeriet erkender, at brugervenligheden ikke har været optimal for virksomhederne, når der skal tildeles brugerrettigheder.

Sproget i de nævnte eksempler er nu rettet, og rettighederne har fået titler, der viser, hvad de dækker over. SKAT har etableret en intern arbejdsproces, så det sikres, at brugerrettigheder fremover tildeles ordentlige titler.

SKAT er enig i, at der i visse situationer er langt til de relevante funktioner. SKAT arbejder derfor med et nyt setup af TastSelv Erhverv, hvor det bliver nemmere at finde de funktioner man skal bruge, og hvor det meste kræver færre klik at navigere til

Derudover arbejder SKAT løbende med at lægge genveje ind. Hvis man følger vejledningen om rettigheder, kan man komme direkte fra vejledningen, til menupunktet, hvor man kan tildele rettigheder.

Arbejdsprocessen opsættes inden udgangen af 2013. Om-navngivning af de eksisterende rettigheder gennemføres primo 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Titlerne på de rettigheder, man kan tildeles i SKATs system, er nu rettet i overensstemmelse med Virksomhedsforums forslag.

For så vidt angår problemerne med at finde det relevante sted for tildeling af rettigheder, er det nye set-up for TastSelv Erhverv nu gennemført. Indlæggelse af genveje er en løbende driftsopgave.