Spring navigation over
Indhold start

Rettigheder til ét CVR nr's NemID når virksomheden har flere CVR numre

Dato29.10.2013
Nummer239

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder med flere CVR numre oplever stort besvær når de skal indberette, fordi de skal holde styr på en NemID for hvert CVR nr. Det er både besværligt og frustrerende fordi man ikke kan se forskel på de forskellige CVR numres NemID.

Virksomhederne er ikke klar over, at de kan tildele rettigheder fra et CVR nr til et andet med fuldmagt.

Berørte virksomheder

Virksomheder med flere CVR numre

Forslag

Virksomheder skal kunne anvende én løsning til alle signaturer. Alternativt skal virksomheden nemt kunne kende forskel på hvilke nøglekort, der hører til hvilke signaturer, og virksomheder med flere CVR numre skal oplyses om og vejledes i at tildele rettigheder, så de kan nøjes med at have et NemID for ét CVR nummer.

Virksomheder med flere CVR-numre oplever besvær, når de skal indberette, fordi der som udgangspunkt skal anvendes et særskilt NemID pr. CVR-nummer. Virksomhedsforum stiller forslag om, at virksomheder skal kunne anvende én løsning til alle signaturer eller kunne kende forskel på nøglekort ved illustration eller lignende.

NemID medarbejdersignatur er altid knyttet til ét og kun ét CVR-nummer.

Virksomhedsforums ønske om mindre besvær ved indberetninger vurderes imidlertid at kunne imødekommes ved en funktionalitet i NemLog-in FBRS, hvor der kan gives fuldmagt til, at andre virksomheder kan agere på virksomhedens vegne.

Det er besluttet, at der lægges en vejledning til virksomhedsfuldmagt på Virk.dk, ligesom vejledningsmaterialet på digitaliser.dk vil blive udbygget.

På baggrund af Virksomhedsforums tilkendegivelse af, at virksomhederne ikke kender til mulighederne for virksomhedsfuldmagt, vil Digitaliseringsstyrelsen igangsætte tiltag, der kan udvide kendskabet til fuldmagtsfunktionen.

Da NemID-nøglekort af sikkerhedsmæssige hensyn netop har til formål at være anonyme, vurderes det til gengæld ikke hensigtsmæssigt at tydeliggøre sammenhæng mellem de enkelte nøglekort og de signaturer, de tilhører.

Virksomheder kan allerede i dag give andre virksomheder fuldmagt til at indberette i deres sted. Der igangsættes en indsats for at udbrede kendskabet til denne funktion, ligesom vejledningsmaterialet vil blive udbygget og kommunikeret bredere ud.

Forslaget er implementeret i 2014

Arbejdet med at udbrede kendskabet til virksomhedsfuldmagtsfunktioner er afsluttet.

Der er kommunikeret via Virk.dk og udarbejdet vejledninger om erhvervsfuldmagter.