Spring navigation over
Indhold start

Signatur for virksomheder uden ansatte

Dato29.10.2013
Nummer240

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det opleves som unødvendigt besværligt og uigennemskueligt at oprette og administrere signaturer for virksomheder uden ansatte, herunder kravet om en ”medarbejder” signatur.

Berørte virksomheder

Virksomheder uden medarbejdere.

Forslag

Det skal være muligt for virksomheder uden ansatte, at tilmelde sig en standardopsætning af medarbejdersignaturen med alle rettigheder i de tværoffentlige komponenter NemID og NemLogin m.fl. opsat på forhånd.

Navngivningen af erhvervsrettede signaturer skal ændres, da det for virksomheder uden ansatte og ex. frivillige foreningen ikke er logisk, at de skal have en medarbejdersignatur, når de ikke har nogen medarbejdere.

Virksomhedsforum finder, at det opleves som unødvendigt besværligt og uigennemskueligt at oprette og administrere signaturer for virksomheder uden ansatte, herunder kravet om at virksomheder uden ansatte skal have en ”medarbejder”-signatur, og foreslår en ændring af navnet på signaturen. Virksomhedsforum foreslår desuden, at det skal være muligt for virksomheder uden ansatte, at tilmelde sig en standardopsætning af medarbejdersignaturen med alle rettigheder i de tværoffentlige komponenter NemID og NemLogin m.fl.

NemID medarbejdersignatur er udviklet til brug for medarbejdere i alle typer af virksomheder, uanset om der er tale om en ejer af en enkeltmandsvirksomhed, en formand for en forening eller en ansat i en større virksomhed. Der er således tale om en generel løsning, som skal favne alle virksomheder, hvor der ikke er taget særligt hensyn til virksomheder uden ansatte. Når virksomheder uden medarbejdere oplever udfordringer med medarbejdersignaturen, kan det derudover også skyldes, at termen ”NemID medarbejdersignatur” ikke er klart kommunikeret, eller at behovet for en medarbejdersignatur i en virksomhed uden medarbejdere ikke er forklaret tilstrækkeligt.

I forbindelse med den i forslag 50 omtalte gennemgang af brugerflows i NemID medarbejdersignatur vil Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med blandt andet Erhvervsstyrelsen efter første kvartal 2014 vurdere, hvordan udfordringen kan imødegås.

På længere sigt vil det desuden i forbindelse med analyse og udbud af den kommende generation af NemID blive overvejet, om løsningsmodellen kan forbedres. I den forbindelse vil alle relevante parter blive inddraget, herunder også brugerne af medarbejdersignaturen. Analysen kan blandt andet omfatte en undersøgelse af mulighederne for, at ejere af virksomheder uden ansatte tidligt i bestillingsforløbet kan vælge alle roller til sig selv.

Forslaget forventes gennemført gradvist og eventuelle systemændringer vil blive implementeret i perioden 2014-2017. Forbedringer vedrørende kommunikation i forbindelse med den eksisterende løsning vil blive gennemført i 2014-2015. Kontrakten om NemID udløber senest med udgangen af november 2017, hvor en ny løsning skal være implementeret. Analyser og udbud forventes gennemført i løbet af 2014 og 2015.

Forslaget er implementeret i 2015

På baggrund af rapporten, som beskriver de udfordringer brugere oplever med bestilling og administration af NemID medarbejdersignatur, er der designet et nyt brugercentreret forløb til oprettelse af medarbejdersignatur. Udvikling og dertilhørende brugertests af det nye bestillingsforløb skete som led i et samarbejde mellem Nets DanID, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Det opdaterede bestillingsforløb sikrer en enklere og mere strømlinet proces for bl.a. enkeltmandsvirksomheder. Dette blev implementeret i slut-september 2015.

Optimeringen af bestillingsforløbet for medarbejdersignatur vil på sigt give bedre vilkår og arbejdsbetingelser for især små og enkeltmandsvirksomheder. Specifikt antages det, at tiltaget vil lette på administrationsbyrden og tidspild i forbindelse med oprettelsesprocessen.

Det er ønsket, at brugervenligheden løbende forbedres. Det koordinerede samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen er bl.a. et resultat af det ønske. Det forventes således, at supplerende tiltag fortsat gennemføres gradvist i perioden 2015-2017. Der vil ligeledes være ekstensivt fokus på at identificere og implementere de ændringer, der har potentiale til at forbedre brugeroplevelsen hurtigst muligt.