Spring navigation over
Indhold start

NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at lederen kan anvende privat NemID i virksomheden

Dato29.10.2013
Nummer212

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhedsledere (ejerledere) kan ikke anvende deres personlige NemID til indberetninger i deres virksomhed.

En virksomhedsleder eller ejer kan have flere NemID nøglekort, fordi vedkommende har eller leder flere virksomheder med forskellige CVR-numre. Dertil kommer deres egen personlige, som de f.eks. kan bruge, hvis de køber en ejendom til virksomheden.

Virksomhedsledere oplever, at de kan benytte deres personlige NemID i banken både til deres private konto og til virksomhedens.

Berørte virksomheder

Virksomhedsledere (ejerledere).

Forslag

Det skal være muligt at anvende personlig NemID for lederen i en virksomhed uden ansatte.

Yderligere information

Skal ske under hensynstagen til når den givne person ikke længere skal have adgang fx ved udtrædelse af virksomheden. Rettighedsstyringen kan f.eks. foretages sammen med ændringer på webreg.

Enkeltmandsejede virksomheder kan allerede i dag benytte deres personlige NemID til indberetning af statistik.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Regeringen indgik februar 2016 aftalen ”Vækst og udvikling i hele Danmark” med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative. Heri indgår initiativ om ”Privat NemID til virksomheder og erhverv i NemKonto”, som skal sikre, at det bliver muligt for en person, der er fuldt ansvarlig for eller alene har tegningsret for en virksomhed, at anvende privat NemID på vegne af virksomheden.

Hos leverandøren af NemLog-in har Digitaliseringsstyrelsen igangsat en ændring, som skal gøre det muligt for fuldt ansvarlige ejere at anvende privat NemID til login på vegne af en virksomhed. Derudover har Digitaliseringsstyrelsen igangsat ændringer af Digital Post og NemKonto, så disse tjenester ligeledes er forberedt til at understøtte initiativet. Der er dog udestående juridiske afklaringer for NemKonto, hvilket blandt andet kan betyde en senere ikrafttrædelse for dette system.

Initiativet koordineres med Nets, så private tjenester på tilsvarende vis vil få mulighed for at tilbyde login med privat NemID på vegne af en virksomhed.

Forslaget er implementeret i 2017.

Initiativ om "Privat NemID til virksomheder og erhverv i NemKonto" blev lanceret d. 20 februar 2017, som en del af aftalen "Vækst og udvikling i hele Danmark". Grundet juridiske udfordringer vil initiativet dog ikke blive implementeret for NemKonto.

Med lanceringen blev det muligt for nye og eksisterende virksomheder at bruge deres private NemID i erhvervssammenhæng. Løsningen kan bruges, hvis man er fuldt ansvarlig for eller alene har tegningsret for en virksomhed. Virksomhedsejere kan dermed nøjes med ét nøglekort, når de bruger NemID, hvilket letter adgangen til offentlig selvbetjening på bl.a. Virk.dk og til e-Boks. Virksomhedsejerne oplever således i dag, at kunne anvende deres private NemID på stort set alle væsentlige virksomhedsrettede tjenester, herunder hos ATP, SKAT, Danmarks Statistik, NemRefusion (Kombit), virk.dk og e-Boks.

I og med at tegningsretten automatisk knyttes til et privat NemID, skal nyregistrerede virksomheder endvidere bruge væsentligt færre ressourcer på at oprette en medarbejdersignatur, der gør det muligt at legitimere sig på virksomhedens vegne.

For virksomheder, der via fuldmagt har givet en bogholder/revisor adgang til at indberette på vegne af virksomheden, medfører initiativet endvidere færre ressourcer til oprettelse af medarbejdersignatur til bogholder/revisor samt færre omkostninger til revisor/bogholder i forbindelse med oprettelse af fuldmagten. Løsningen er siden lanceringen løbende blevet tilpasset, så det er blevet nemmere at oprette erhvervsfuldmagter som virksomhedsejer.

De foreløbige erfaringer siden lanceringen af løsningen viser da også, at virksomhedsejere i dag er i mindre kontakt med DIGST og VIRK-supporten om oprettelsen af medarbejdersignatur end før lanceringen af løsningen.

På baggrund af en måling af de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved initiativet, er det forventningen at den nye løsning medfører løbende lettelser for virksomhederne svarende til ca. 93 mio. kr. årligt.

I august 2017 var der 40.000 anvendelser af løsningen med stigende tendens.