Spring navigation over
Indhold start

Nemmere brugerrettighedsstyring

Dato29.10.2013
Nummer242

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhederne oplever det som meget besværligt og uoverskueligt at administrere medarbejdernes rettigheder til forskellige indberetninger.

Virksomhederne skal både tildele rettigheder til medarbejdernes administration af indberetninger på NemLogin, Virk, NemID, den digitale postkasse og SKAT.

Det er svært for virksomhederne at gennemskue hvilke rettigheder deres medarbejdere har behov for, for at kunne udføre deres arbejde, hvilket resulterer i et betydeligt omfang af ”trial and error”.

Berørte virksomheder

Alle der anvender rettighedsstyring.

Forslag

Rettighedsstyring bør kunne foretages samlet, så virksomheden ét sted kan styre medarbejdernes rettigheder til indberetning.

En mulighed er, at alle relevante myndigheder skal bruge NemLogin med tilhørende FBRS brugerstyring (en fællesoffentlig brugerrettighedsstyringskomponent) for på den måde at afskaffe andre login systemer.

Forslaget går ud på, at rettighedsstyring bør kunne foretages samlet, så virksomheden ét sted kan styre medarbejdernes rettigheder til indberetning, og at alle myndigheder skal benytte sig af den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring, FBRS.

Den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring, FBRS, er en komponent, der er sponseret af stat, kommuner og regioner. FBRS’en er en rollebaseret brugeradministrationsløsning, hvormed virksomheder kan administrere deres medarbejderes rettigheder til alle de tilsluttede offentlige selvbetjeningsløsninger. Hver virksomhed kan udpege et antal brugeradministratorer, der kan tildele medarbejderne i virksomheden de relevante rettigheder. Der er samtidig mulighed for, at rettigheder kan delegeres til andre organisationer. Det er også muligt at tildele rettigheder til mange medarbejdere på én gang ved at samle medarbejderne i en gruppe, som herefter tildeles de ønskede rettigheder.

Regeringen deler virksomhedsforums ambition om en øget anvendelse af FBRS, og målsætningen for arbejdet med den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring er, at brugerrettighedskomponenten skal anvendes på alle de løsninger, hvor der er behov for det. I forbindelse med den standardiseringsmæssige koordinering af myndighedernes brugerstyring er det dog væsentligt at være opmærksom på, at nogle myndigheders løsninger har brug for en mere granuleret rettighedsstyring, end den der i dag findes i den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring FBRS, der er en del af NemLog-in. Der kan fx ikke i FBRS gives rettigheder til kun at agere på virksomhedens vegne i enkeltsager. Det er således muligt at give rettigheder til alle byggesager under et CPR/CVR-nummer, men der kan ikke gives særskilt adgang til enkelte byggesager. Da der på nogle sagsområder kan være behov for at give enkeltsagsrettigheder, vurderes det uhensigtsmæssigt at stille generelle krav om anvendelse af brugerrettighedskomponenten.

Brugerrettighedskomponenten stilles altså til rådighed for offentlige myndigheder, men det vurderes ikke på nuværende tidspunkt hensigtsmæssigt at stille krav om anvendelse. Digitaliseringsstyrelsen har igangsat et arbejde med at sikre større udbredelse blandt andet via møder med leverandører, Virk.dk samt øvrige interessenter, herunder kommunale it-chefer.

Målsætningen er, at anvendelsen af FRBS udbredes til alle relevante løsninger. Digitaliseringsstyrelsen har igangsat et arbejde herfor, som blandt andet indebærer møder med leverandører, statslige og kommunale aktører samt andre relevante interessenter. Arbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

Den fællesoffentlige brugerstyringsstrategi, som er under udarbejdelse i Digitaliseringsstyrelsen, opfordrer til anvendelse af de fællesoffentlige komponenter i NemLog-in.

En forenkling af administration i forbindelse med NemID og Nemlog-in forventes først at kunne implementeres med næste generation af NemID og Nemlog-in.

En løbende udbredelse af kendskabet til den fællesoffentlige brugerrettighedsstyringskomponent sikres gennem dialog mellem NemLog-in, myndigheder og it-leverandører. Der er ikke planlagt yderligere særlige aktiviteter for udbredelse af den fællesoffentlige brugerrettighedsstyringskomponent.