Spring navigation over
Indhold start

Indberetninger til DST koordineres med virksomhedens tidsplan

Dato29.10.2013
Nummer243

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Mange virksomheder oplever, at en indberetning kommer på et uhensigtsmæssigt tidspunkt for den enkelte virksomhed, og at mange indberetningsfrister kommer oveni hinanden.

Berørte virksomheder

De fleste virksomheder er berørt.

Forslag

Danmarks Statistik bør gennemføre et udredningsarbejde om årets gang hos virksomhederne som skal anvendes til at tilpasse udsendelse af indberetninger i forhold til den enkelte virksomheds årshjul, eksempelvis når man netop har aflagt regnskab e.l.

Danmark Statistik skal tilsvarende koordinere udsendelse af indberetninger, og sikrer at den enkelte virksomhed ikke modtager henvendelse om indberetninger med frister, der falder indenfor en kort periode. Bl.a. af hensyn til ressourceforbrug i den enkelte virksomhed.

Danmarks Statistik arbejder aktivt på at sprede indberetningsopgaverne, så indberetningerne fordeles hensigtsmæssigt. Dette sker gennem anvendelse af panelstikprøver, hvor der sker en løbende udskiftning i kredsen af indberetningspligtige virksomheder.

Indberetningsopgaverne fordeles over året inden for de rammer der er for statistikproduktionen, herunder at data skal være tilgængelige i virksomheden, og den frist der er for at levere den færdige statistik til EU.

I de statistikker, hvor det er muligt, fremrykkes tidspunktet for udsendelse af indberetningsmateriale, så virksomhederne har mere fleksibilitet i forhold til indberetningstidspunktet.

Fx vil der i begyndelsen af 2014 blive informeret om, at virksomheder der skal indberette til regnskabsstatistikken kan foretage deres indberetning i forbindelse med, at der indsendes årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Dette giver en højere fleksibilitet i forhold til, hvornår virksomhederne ønsker at indberette.

Der vil ske en afdækning af mulighederne for yderligere tilpasning til virksomhedernes årshjul i 2014

Forslaget er implementeret i 2014

Forslaget gennemføres løbende.

Der er i 2014 gennemført initiativer i forhold til at tilpasse dataindsamlingen med virksomhedernes kalender, bl.a. ved at indføre længere indberetningsfrister og forlænge indberetningsperioden. Fx er det nu muligt at indberette oplysninger til regnskabsstatistik samtidigt med, at der indsendes årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Danmarks Statistik har løbende fokus på, at indsamlingen af data tager højde for virksomhedernes drift. Arbejdet implementeres løbende i forbindelse med dataindsamlingen til de enkelte statistikker.