Spring navigation over
Indhold start

Nedbringelse af højt tidsforbrug ved udfyldelse af statistikker

Dato29.10.2013
Nummer245

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Enkelte virksomheder kan have et særligt højt tidsforbrug ifm indberetningen af visse statistikker. Virksomhedsforum har eksempelvis modtaget henvendelse fra en virksomhed, der ikke kunne få indberetningerne ”Øvrige arbejdsomkostninger” og ”Forskning, udvikling og innovation” til at virke i den digitale udgave, men måtte have dem tilsendt i papirform.

Danmarks statistik indsamler (frivilligt) oplysninger om hvor lang tid virksomhederne har brugt på at udfylde en indberetning. Det er derfor forholdsvis nemt at afgøre, hvornår en virksomhed bruger unormalt lang tid på udfyldelse.

Berørte virksomheder

De virksomheder, der bruger unormalt meget tid på at udfylde statistikker

Forslag

Danmarks Statistik skal arbejde målrettet for at hjælpe de virksomheder, der bruger unormalt meget tid på at udfylde statistikker. Danmarks Statistik bør sætte et måltal på hvor meget gruppen af virksomheder, der bruger unormalt meget tid på at udfylde statistikker skal reduceres. Derudover bør der ses på ændring af design af de statistikker som der bruges unormalt megen tid på.

Yderligere oplysninger

Inspiration fra forslag nr. 42 fra ”Best Practice”-rapporten fra Stoibergruppen.

Danmarks Statistik indsamler oplysninger om anvendt tidsforbrug samt oplysninger om brugeroplevelse i alle online indberetningsløsninger. Brugerevalueringerne anvendes til løbende at forbedre indberetningsløsningerne. Brugerevalueringerne viser, at der generelt er høj tilfredshed med de indberetningsløsninger der stilles til rådighed.

Danmarks Statistik arbejder målrettet på at nedbringe tidsforbruget ved indberetning for alle virksomheder, og der arbejdes på at etablere et systematisk setup for målrettet opfølgning på virksomhedernes anvendte tidsforbrug ved generelle tiltag, så Danmarks Statistiks indsats kommer alle virksomheder til gode.

Der implementeres løbende initiativer til at forbedre Danmarks Statistiks indberetningsløsninger og reducere den tid der anvendes på indberetningen. De enkelte initiativer afhænger af de løbende brugertilbagemeldinger fra virksomhederne, og virksomhederne, som aktivt kontakter Danmarks Statistik vil få tilbudt hjælp og vejledning.

Forslaget er implementeret i 2014

Danmarks Statistik indsamler frivillige brugerevalueringer i alle lovpligtige undersøgelser. På grundlag af disse evalueringer tilpasses de elektroniske indberetningsløsninger, så tidsforbruget ved indberetningen reduceres.

Der implementeres løbende initiativer til at forbedre Danmarks Statistiks indberetningsløsninger og reducere den tid der anvendes på indberetningen. De enkelte initiativer afhænger af de løbende brugertilbagemeldinger fra virksomhederne, og virksomhederne, som aktivt kontakter Danmarks Statistik vil få tilbudt hjælp og vejledning.