Spring navigation over
Indhold start

Særlig indsats fra Danmarks Statistik overfor virksomheder med mange indberetninger

Dato29.10.2013
Nummer246

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Nogle virksomheder har særligt mange indberetninger til Danmarks Statistik.

Berørte virksomheder

Virksomheder med mange indberetninger.

Forslag

Disse virksomheder bør tilbydes en form for ”service tjek”, hvor deres indberetninger gennemgås for at sikre, at de udnytter alle relevante muligheder for digitale indberetninger, system til system løsninger mv.

Danmarks Statistik laver løbende generelle tiltag for at gøre indberetningsløsninger mere brugervenlige, så virksomhederne oplever mindst mulig byrde i forbindelse med indberetning.

Virksomheder, som aktivt kontakter Danmarks Statistik vil få tilbudt hjælp og vejledning til brug for den nemmest mulige indberetning.

Danmarks Statistik vil i samarbejde med de største virksomheder sikre, at der i 2014 sker en gennemgang af virksomhedernes profil, herunder hvilke statistikker der indberettes til.

Forslaget er implementeret i 2016.

Danmarks Statistik har i 2016 igangsat en række initiativer med henblik på at lette indberetningsbyrden for virksomheder, der oplever at de indberetter til mange statistikker. Der er i 2016 fastsat max-grænser for, hvor mange lovpligtige statistikker mindre og mellemstore virksomheder skal deltage i inden for et referenceår. Det betyder, at virksomheder med 0-9, 10-19 og 20-49 beskæftigede højst skal indberette til henholdsvis 3, 6 og 9 forskellige statistikker om året. Herudover er der i 2016 implementeret to nye system til system løsninger, så det bliver muligt at indberette oplysninger om løn og fravær via den integrerede indberetningsløsning, Idep.web. Danmarks Statistik gennemgår løbende de frivillige brugerevalueringsspørgsmål som virksomhederne udfylder sidst i de digitale indberetningsløsninger. På denne baggrund vurderes det, hvilke tiltag der vil komme flest mulige indberettere til gode. Danmarks Statistik implementerer løbende de nye initiativer.