Spring navigation over
Indhold start

Indberetning til Danmarks Statistik vedr. Forskning, Udvikling og Innovation

Dato29.10.2013
Nummer218

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Indberetning til Danmarks Statistik om Forskning, Udvikling og Innovation er en meget omfattende statistik(19 sider à typisk 5-10 spørgsmål pr. side hvis det printes), hvor nogle virksomheder ikke kan svare på alle spørgsmål fx hvis der ikke foregår forskning. På forespørgsel fra en virksomhed har Danmarks Statistik oplyst, at også disse skemaer skal besvares - bare ved at udfylde 0 alle steder.

Mange af spørgsmålene er meget detaljerede - mere end de fleste virksomheder er i stand til at besvare. Spørgsmålene omhandler dels udgifter, hvor det er en økonomiansvarlig, som skal besvare, og dels spørgsmål på et meget forsknings- og udviklingsspecifikt niveau, som kræver, at besvareren er en meget forsknings- og udviklingskyndig person.

Det er meget tidskrævende, såfremt virksomhederne skal besvare alle spørgsmål fuldt og detaljeret. Desuden kan den store detaljeringsgrad i analysen undre, når Danmarks Statistiks offentliggørelser om f.eks. virksomheders udgifter til forskning og udvikling primært beskæftiger sig med ganske få overordnede informationer, (som f.eks. de samlede udgifter i kroner).

Hvilke virksomheder er berørte

Der er i 2012 og 2013 blevet udsendt spørgeskemaer bredt, herunder til virksomheder, hvor der ikke er forskningsrelevante aktiviteter.

Evt. forslag til løsning.

Danmarks Statistik bør foretage en gennemgang af spørgeskemaet mhp forenkling. Gennemgangen skal se på:

  • Om alle dele er relevant. Her skal indgå, om virksomhederne er i besiddelse af oplysningerne (og derved kan bessvare meningsfuldt) samt en vurdering af den konkrete anvendelse af oplysningerne og værdien heraf.
  • Hvorvidt der er spørgsmål i spørgeskemaet, som ikke er baseret på EU-krav, og som derfor ikke behøver blive stillet.

Forslaget gennemføres helt.

Bl.a. på baggrund af henvendelsen fra Virksomhedsforum i efteråret 2013, gennemgik Danmarks Statistik spørgeskemaet forud for dataindsamlingen af oplysninger for året 2013. Gennemgangen blev foretaget med det primære formål at reducere svarbyrden. Danmarks Statistik foreslog på baggrund af gennemgangen 1) at de tilbageværende EU-forordningsbestemte spørgsmål, som dog var frivillige for medlemslandene at indsamle, blev slettet, og 2) at en række spørgsmål, der var bestemt af nationale krav, ikke skulle indgå i de fremtidige undersøgelser. Forslaget om reduktion blev forelagt Danmarks Statistiks Brugerudvalg for Videnssamfundet, som tiltrådte hovedparten af de foreslåede reduktioner, der efterfølgende blev effektueret i 2013-undersøgelsen og frem.

Alt i alt medførte det følgende reduktioner/revisioner (spørgsmålsnumrene refererer til 2011-spørgeskemaet): Virksomhedens udførelse af hhv. grundforskning, anvendt forskning, udviklingsarbejde (spm. 2a) slettes.

- Antal FoU-udførende forskere med udenlandsk statsborgerskab (del af spm. 4) slettes.
- Produkt- og procesorienteret FoU (spm. 8) slettes.
- FoU-udgifter fordelt på produktgrupper (spm. 11) reduceres fra 43 grupper til 12, svarende til offentliggørelsesniveauet.
- Spørgsmål vedr. samarbejde omkring hhv. FoU og innovation (spm. 14/22) smeltes sammen.
- Målsætning med organisatorisk innovation (spm. 20a) slettes.
- Målsætning med markedsføringsinnovation (spm. 21a) slettes.
- Brug af viden om kunders/brugeres behov i forbindelse med idéudvikling eller gennemførelse af innovationsaktiviteter (spm. 24) slettes.
- Betydning af specifikke faktorer for virksomhedens innovationsaktiviteter. (spm. 25) slettes.
- Uddannelse og oplæring i forbindelse med innovationsaktiviteter, ekskl. FoU. (spm. 26) slettes.

Danmarks Statistik har således gennemført en væsentlig reduktion af spørgeskemaet vedr. Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet.

Forslaget er implementeret i 2013.­

Bl.a. på baggrund af henvendelsen fra Virksomhedsforum i efteråret 2013, gennemgik Danmarks Statistik spørgeskemaet forud for dataindsamlingen af oplysninger for året 2013. Gennemgangen blev foretaget med det primære formål at reducere svarbyrden. Danmarks Statistik foreslog på baggrund af gennemgangen 1) at de tilbageværende EU-forordningsbestemte spørgsmål, som dog var frivillige for medlemslandene at indsamle, blev slettet, og 2) at en række spørgsmål, der var bestemt af nationale krav, ikke skulle indgå i de fremtidige undersøgelser. Forslaget om reduktion blev forelagt Danmarks Statistiks Brugerudvalg for Videnssamfundet, som tiltrådte hovedparten af de foreslåede reduktioner, der efterfølgende blev effektueret i 2013-undersøgelsen og frem.